SISTEM PENTRU ASISTAREA INTRODUCERII ÎN CALCULATOR A DATELOR DIN CÂMPURILE FORMULARELOR TIPIZATE

Art. 05 – Vol. 26 – Nr. 4 – 2016

Mihnea Horia Vrejoiu
mihnea@dossv1.ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti

Rezumat: Introducerea manuală a datelor de pe suport de hârtie în calculator reprezintă o activitate pe cât de necesară şi importantă în contextul informatizării pe scară largă în mai toate domeniile, pe atât de consumatoare de resurse umane şi de timp şi o potenţială sursă de erori de tastare, mai ales în cazul volumelor mari de date ce trebuie preluate. În acest context, sunt extrem de utile tehnici şi instrumente prin care această activitate poate fi automatizată. Adesea însă, datorită cerinţelor critice privind acurateţea de preluare a datelor este neapărat necesară măcar o verificare şi validare a datelor de către operatorul uman în lipsa altor criterii şi/sau posibilităţii de validare automată. În acest context s-a propus şi implementat experimental o soluţie software semiautomată, bazată pe tehnici OCR/ICR, destinată asistării activităţii de introducere în calculator a datelor completate în formulare tipizate, cu format fix, pentru creşterea eficienţei, productivităţii şi acurateţei. Au fost efectuate experimente de testare, au fost făcute observaţii asupra funcţionării şi rezultatelor obţinute şi au fost sintetizate câteva concluzii şi posibilităţi de îmbunătăţiri şi optimizări ulterioare.

Cuvinte cheie: introducere de date în calculator, formulare tipizate, învăţare automată, învăţare supervizată, OCR/ICR, expresii regulate.

Vizualizează articolul complet