Sistem online de evaluare a implementării Agendei Digitale pentru România

Doina BANCIU1,2, Ionuț PETRE1, Dragoș SMADA1, Ionuț SANDU1
1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
2 Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
doina.banciu@ici.ro, ionut.petre@ici.ro, dragos.smada@rotld.ro, ionut@rotld.ro

Rezumat: În România, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) și Banca Mondială au semnat un acord de servicii de consultanță cu privire la „Sprijin pentru implementarea Strategiei naționale a Agendei digitale pentru România 2014-2020”. Pentru o implementare cu succes a Agendei Digitale pentru România, Institutul Național de Dezvoltare și Cercetare în Informatică, sprijinit de MCSI, a dezvoltat o platformă de gestionare a informațiilor în scopul colectării, evaluării și prezentării datelor în format inteligibil, pentru a oferi cunoștințe corecte și complete pentru a sprijini luarea deciziilor strategice cu privire la domeniile analizate. Pentru monitorizarea și evaluarea implementării obiectivelor din SNADR a fost specificat un set de indicatori care sunt folosiți pentru măsurarea implementării obiectivelor naționale ale societății informaționale. Platforma prezintă o serie de vizualizări ușor de utilizat, precum rapoarte, diagrame și grafice. Sistemul poate fi utilizat la crearea de rapoarte și statistici avansate privind nivelul de implementare a soluțiilor referitoare la societatea informațională și pentru a reflecta în mod obiectiv gradul în care sunt îndeplinite obiectivele stabilite în Agenda Digitală pentru România. Lucrarea de față prezintă obiectivele sistemului, planificarea și dezvoltarea acestuia, componentele principale, arhitectura sa și stiva tehnologică utilizată în dezvoltare.

Cuvinte cheie: societate informațională, Agenda Digitală, SNADR, strategia națională, evaluare societate informațională, sistem de indicatori digitali.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Doina BANCIU, Ionuț PETRE, Dragoș SMADA, Ionuț SANDU, Sistem online de evaluare a implementării Agendei Digitale pentru România, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 29(3), pp. 7-18, 2019. https://doi.org/10.33436/v29i3y201901