Sistem național de management al resurselor digitale în știință și tehnologie bazat pe
structuri GRID – SINRED

Doina Banciu
doina.banciu@ici.ro
Universitatea București, Facultatea de Litere

Gheorghe Sebestyen Pal 
gheorghe.sebestven@es.utcluj.ro
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Rezumat: Proiectului CEEX, SINRED și-a propus să definească și să realizeze un sistem național unitar de management al resurselor digitale în știință și tehnologie bazat pe structuri GRID. Partenerii din consorțiu sunt: Universitatea din Bucuresti; Universitatea Politehnica București; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Institutul Național de Informare și Documentare; Universitatea de Vest din Timișoara.
Problematica propusă spre rezolvare se circumscrie următoarelor obiective specifice: definirea și fundamentarea soluțiilor privind constituirea unei biblioteci digitale bazate pe rețeaua bibliotecilor universitare, publice și academice; definirea metodelor și metodologiilor de creare a unui sistem unitar la nivel național în domeniul info-documentar bazat pe documente digitale; analiza și testarea modalităților de valorificare a tehnologiilor GRID în domeniul info-documentar; definirea unor proceduri de construire a bazelor de date digitale în acord cu normele și reglementările naționale și internaționale în domeniu, evitarea paralelismelor de stocare în formă digitală a unuia și aceluiași document în diverse structuri infodocumentare.
Activitățile de cercetare efectuate până în prezent au avut în vedere: identificarea și definirea tipologiei fondului documentar digital existent în structurile de tip SID din România; definirea principiilor și procedurilor de organizare și prelucrare a fondului documentar la nivelul fiecărei structuri infodocumentare; evaluarea infrastructurii existente pentru managementul resurselor digitale; evaluarea rezultatelor cercetării în domeniul GRID aplicabile în domeniul proiectului. Cercetarea teoretică a urmărit să evidențieze stadiul actual al cercetărilor din domeniul GRID. Cercetarea aplicativă s-a realizat pe bază de chestionare, distribuite la nivel național și a permis definirea unei tipologii și a unui profil instituțional pentru instituțiile depozitare de resurse informaționale în format electronic.

Cuvinte cheie: GRID; Bibliotecă Virtuală; Modele informaționale; Acces la Informații; Infrastructură Informațională Națională.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Doina Banciu, Gheorghe Sebestyen Pal, Sistem național de management al resurselor digitale în știință și tehnologie bazat pe structuri GRID – SINRED, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 49-56, 2006.