Sistem inteligent pentru prezervarea și valorificarea patrimoniului literar românesc:
Platforma INTELLIT

Veronica GAVRILĂ1, Lidia BĂJENARU1, Alexandru BALOG1, Mihaela TOMESCU1,
Ciprian DOBRE1, Eugen SIMION2

1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
veronica.gavrila@ici.ro, lidia.bajenaru@ici.ro, alexandru.bolog@ici.ro,
mihaela.tomescu@ici.ro, ciprian.dobre@ici.ro
2 Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”, Academia Română
eugen.ioan.simion@gmail.com

Rezumat: Digitalizarea patrimoniului cultural românesc reprezintă o soluție de bază pentru conservarea creațiilor culturale naționale. Accesul la lucrări culturale reprezentative este un sprijin real pentru continuitatea limbii și tradițiilor românești, contribuie la susținerea educației în România și facilitează accesul generațiilor viitoare la creațiile naționale. În acest context, această lucrare prezintă soluția digitală INTELLIT, o platformă prin intermediul căreia sunt stocate, analizate, filtrate și prelucrate opere literare, manuscrise, ediții ale unei opere, bibliografii, dicționare ale literaturii române, cronologia vieții literare românești etc., care va permite accesul rapid și ușor la materiale aferente patrimoniului literar românesc pentru orice tip de utilizator. Arhitectura modulară și complexă a platformei, tehnologiile noi și metodologiile care au stat la baza proiectării și dezvoltării platformei, precum și exemplificări ale implementării acestora sunt prezentate în această lucrare. Platforma INTELLIT va reprezenta baza comunicării între domeniul cultural și celelalte domenii de activitate, atât cele umaniste cât și cele tehnice, punând la dispoziție o serie de servicii inteligente avansate de căutare și analiză semantică privind literatura română.

Cuvinte cheie: era digitală, platforma INTELLIT, prezervare patrimoniu literar, PWA, SPA, VueJS, NodeJS.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Veronica GAVRILĂ, Lidia BĂJENARU, Alexandru BALOG, Mihaela TOMESCU, Ciprian DOBRE, Eugen SIMION, Sistem inteligent pentru prezervarea și valorificarea patrimoniului literar românesc: Platforma INTELLIT, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 31(2), pp. 97-110, 2021. https://doi.org/10.33436/v31i2y202108