Sistem inteligent dedicat transportului terestru multimodal de marfă

Gabriela Rodica Hrin
Mihaela Tomescu

Lucian Emanuel Anghel
Iuliana Neacșu

Adrian David
Daniel Savu

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI – București

Rezumat: Dezvoltarea transporturilor a urmat îndeaproape dezvoltarea economică mondială, care a impus sporirea continuă a volumului de mărfuri transportate. Transporturile multimodale sunt considerate o alternativă sigură pentru viitor, întrucât răspund cel mai bine atât cerințelor tot mai acute privind descongestionarea arterelor rutiere, protecția mediului și conservarea energiei, cât și cerințelor mereu crescânde ale beneficiarilor de transport privind gama și calitatea serviciilor.

Sistemul inteligent de management al resurselor în transportul terestru multimodal de mărfuri – SINMAR-TMM este un sistem inteligent, dedicat transportului terestru multimodal de marfă, realizat prin proiectul de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare dezvoltat prin contractul 7C05/2004 în programul național AMTRANS.

O prezentare din unghiuri de vedere diferite a facilităților pe care le oferă sistemul este oferită, în principal, prin intermediul descrierii ariei țintă, funcționalității, arhitecturii de referință, arhitecturii fizice, arhitecturii de comunicație, tehnologiilor folosite, soluțiilor furnizate, caracteristicilor de calitate.

Cuvinte cheie: transport terestru multimodal de marfă, RFID, GPS, GIS, GPRS, Web services, baze de date.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Gabriela Rodica Hrin, Mihaela Tomescu, Lucian Emanuel Anghel, Iuliana Neacșu, Adrian David, Daniel Savu, Sistem inteligent dedicat transportului terestru multimodal de marfă, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(2), pp. 21-42, 2006.