Sistem integrat multimedia privind influenţa civilizaţiei geto-dacice, scitice, greacă şi romană în formarea culturii europene (http://ebimuz.ici.ro/dacii)

Ionuţ Petre     Dragoş Smada     Laura Ciocoiu     Dragoş Barbu     Valentin Răduţ     Antonio Cohal     Paul Sfetcu

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Rezumat: Lucrarea de faţă prezintă cercetările în domeniul multimedia privind influenţa civilizaţiilor geto-dacice, scitice, greacă şi romană în formarea culturii europene. Subiectul acestei lucrări se constituie ca o tehnologie pentru reconstituirea şi accesul la obiective din patrimoniu cultural universal. Rezultatele acestei cercetări s-au materializat în generarea unui site interactiv Web, având pagini înlănţuite corespunzător relaţiilor de moştenire ce caracterizează baze de date ierarhică multimedia şi în generarea scenelor ce compun CD-ul multimedia aferent.

Cuvinte cheie: structuri ierarhice, baze de date multimedia, generare pagini Web, relaţii de moştenire, regăsire pe criterii complexe, generare scene.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ionuţ Petre, Dragoş Smada, Laura Ciocoiu, Dragoş Barbu, Valentin Răduţ, Antonio Cohal, Paul Sfetcu, Sistem integrat multimedia privind influenţa civilizaţiei geto-dacice, scitice, greacă şi romană în formarea culturii europene (http://ebimuz.ici.ro/dacii), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 19(1), pp. 15-22, 2009.