Sistem integrat multimedia pentru accesul la tezaurul multicultural din zonele locuite
de români – eBiMuz

Laura Ciocoiu
Dragoş Barbu

Ionuţ Petre
Valentin Răduţ

Liliana Constantinescu
Dragoş Nicolau

Dragoş Smada
Antonio Cohal 

Claudiu Bonis,
Ana-Maria Borozan

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Rezumat: Lucrarea de faţă prezintă cercetările în domeniul multimedia privind accesul la tezaurul multicultural din zonele locuite de români, ca parte integrantă a culturii europene, prin generarea de pagini înlănţuite în Web, bază de date multimedia utilizând structuri ierarhice de tip obiect-atribut-relaţie. Astfel, informaţiile de tip text, imagine, sunt caracterizate prin relaţii de moştenire. Lucrarea prezintă realizările în domeniul bazelor de date multimedia pentru organizarea şi regăsirea informaţiilor referitoare la biblioteci şi muzee.

Cuvinte cheie: structuri ierarhice, baze de date multimedia, relaţii de moştenire, regăsire pe criterii complexe, multiculturalitate.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Laura Ciocoiu, Ionuţ Petre, Liliana Constantinescu, Dragoş Smada, Claudiu Bonis, Dragoş Barbu, Valentin Răduţ, Dragoş Nicolau, Antonio Cohal, Ana-Maria Borozan, Sistem integrat multimedia pentru accesul la tezaurul multicultural din zonele locuite de români – eBiMuz, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 19(1), pp. 43-50, 2009.