Sistem integrat multimedia pentru accesul la tezaurul multicultural din zonele locuite de români,
ca parte integrantă a culturii europene eBiMuz

Laura Ciocoiu
ciocoiu@ici.ro

Liliana Constantinescu
lconst@ici.ro

Dragoș Smada
smada@ici.ro

Ionuț Petre
ipetre@ici.ro

Dragoș Barbu
dbarbu@ici.ro

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, București

Rezumat: Lucrarea prezintă portalul eBiMuz, un sistem integrat multimedia, care oferă cetățenilor servicii gratuite de informare și documentare, precum și satisfacerea cerințelor prioritare privind îmbunătățirea funcționării sistemului social. Acesta dispune de o paletă largă de servicii online, specifice Societății Informaționale în România și străinătate. Portalul utilizează potențialul oferit de TI&C, domeniu ce antrenează societatea într-o nouă revoluție informațională în care accesul, achiziția, stocarea, procesarea, transmisia, diseminarea și utilizarea datelor și informațiilor joacă un rol decisiv, conducând la schimbări majore în toate domeniile. Unul din factorii importanți pentru trecerea la Societatea Informațională integrată (constă în folosirea integrată, masivă și generalizată a mijloacelor de procesare a informației și comunicațiilor în toate domeniile vieții economico-sociale, de la producția materială la domeniile serviciilor, ale administrației, până la activitățile artistice și serviciile pentru cetățean) îl constituie elaborarea de sisteme informatice destinate diversificării oportunităților oferite de societatea bazată pe cunoaștere.
În acest context, Internetul reprezintă o realitate tehnologică, subordonată procesului de globalizare, capabil să dinamizeze informarea, instruirea și comunicarea, și un mediu de interacțiune cu implicații sociale dintre cele mai profunde. Impactul social asupra teritoriului cibernetic înseamnă, în primul rând, o raportare a fenomenelor și relațiilor virtuale la prevederile constituționale ale statelor democratice și dezvoltarea serviciilor electronice.

Cuvinte cheie: tezaur multicultural, educație, cultură, servicii online (informare, documentare), bază de date relațională, server, tehnologia informației și comunicațiilor (TI&C), Societate informațională integrată.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Laura Ciocoiu, Liliana Constantinescu, Dragoș Smada, Ionuț Petre, Dragoș Barbu, Sistem integrat multimedia pentru accesul la tezaurul multicultural din zonele locuite de români, ca parte integrantă a culturii europene eBiMuz, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(2), pp. 53-68, 2006.