Sistem grafic în timp real – paradigmă pentru o structură de interacţiune om-mașină

Ing. Constantin Vasiliu, Ec. Costin Pribeanu

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Pornind de la evoluţiile recente în domeniul sistemelor de automatizare, în principal automatizarea adecvată şi proiectarea centrată pe om, autorii prezintă o serie de consideraţii privind abordarea sistemelor de automatizare ca sisteme generale om-maşină. În acest cadru, includerea unor facilități grafice avînd rolul de suport decizional în timp real constituie o problemă de mare interes. Se expun problemele cele mai importante legate de potenţialul de cuplare cu aplicaţii de timp real ale sistemelor grafice generale. Autorii prezintă, ca o contribuţie privind abordarea acestei problematici, structura şi funcțiunile unui sistem grafic în timp real conceput ca ipostază a unui sistem general de automatizare.

Cuvinte cheie: sisteme om-maşină, automatizare adecvată, modelarea comportamentului uman, proiectare centrată pe om, grafică pe calculator, standardul grafic GKS, sistem grafic în timp real, proiectare asistată de calculator.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Constantin Vasiliu, Costin Pribeanu, Sistem grafic în timp real – paradigmă pentru o structură de interacţiune om-mașină, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 17-30, 1993.