Sistem electronic de gestionare a circulației containerelor în transportul multimodal la nivelul terminalelor – Funcțiile sistemului

Gabriela Rodica Hrin

Institutul Național de Cercetare — Dezvoltare în Informatică, ICI București

Rezumat: Sistemul electronic de gestionare a circulației containerelor în transportul multimodal, la nivelul terminalelor de containere, realizat prin contractul RELANSIN 1624/2001, a implementat două tipuri de funcțiuni, unele orientate spre administrarea sistemului care asigură fiabilitatea, flexibilitatea și integritatea acestuia și altele orientate spre servicii oferite utilizatorilor pentru înregistrarea în sistem, crearea, comunicarea și gestionarea mesajelor EDIFACT. Detalii la nivelul fiecărei funcții sunt prezentate în cadrul articolului.

Cuvinte cheie: transport multimodal de marfă, terminal de containere, mesaje EDIFACT pentru transport, Internet, schimb electronic de date, administrare, utilizator.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Gabriela Rodica Hrin, Sistem electronic de gestionare a circulației containerelor în transportul multimodal la nivelul terminalelor – Funcțiile sistemului, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 14(4), pp. 60-62, 2004.