Sistem destinat accesului integrat la reţele eterogene TelPDA

Dragoş Barbu
Dragoş Nicolau
Laura Ciocoiu
Ionuţ Petre 

Valentin Răduţ

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Rezumat: Lucrarea de faţă are ca obiectiv prezentarea cercetărilor în domeniul accesului integrat la reţele eterogene: captarea, securizarea şi transmiterea prin terminale portabile (mobile) a informaţiei conţinute în codurile de bară), ca o componentă auxiliară a sistemului ERP (Enterprise Resource Planning) – sistem bazat pe arhitectura client/server, dezvoltat pentru prelucrarea tranzacţiilor şi facilitarea integrării tuturor proceselor, din faza planificării proceselor, dezvoltării producţiei, până la relaţiile cu furnizorii, clienţii sau alţi parteneri de afaceri. Rezultatele cercetărilor pot fi aplicate pentru vizualizarea informaţiilor din site-urile predefinite pentru a fi accesate în reţelele wireless mobile (telefon mobil, PDA).

Cuvinte cheie: terminale portabile, reţele eterogene, ERP, wireless, securizarea transmiterii informaţiei.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Dragoş Barbu, Dragoş Nicolau, Laura Ciocoiu, Ionuţ Petre, Valentin Răduţ, Sistem destinat accesului integrat la reţele eterogene TelPDA, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 19(1), pp. 51-56, 2009.