Sistem de monitorizare şi de diagnoză în timp real pentru surse de putere din centrale fotovoltaice

ing. Dan Buzuloiu, ing. Theodor Bălan,
ing. Adela Buzuloiu, Florin Gladcenco, ing. Vasile Uță
Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Folosirea unei noi generaţii de sisteme de monitorizare şi diagnoză pentru timp-real este o cerință esențială pentru cercetarea şi operarea în domeniul centralelor fotovoltaice de putere medie-mare. Articolul descrie dezvoltarea sistemului pentru sursele de putere (câmpul de panouri fotovoltaice şi baterii) de la Zambelli (Italia). Sistemul a fost construit folosind ca hardware Solartron IMP, un PC şi modem pentru conectarea la distanță. Windows NT, LabView pentru Windows NT şi programele originale, scrise în limbajul de programare grafică al LabVIEW, constituie suportul software. Sistemul achiziționează aproximativ 150 de parametri și calculează alți 500. Toți parametrii se afişează în 29 de ecrane diferite. Parametrii importanţi se stochează în fişiere (de minut, oră, zi şi lună). Analiza urmăreşte funcționarea centralei pe o perioadă oarecare de timp şi se generează rapoarte. În afară de toate acestea, au fost implementate 16 reguli de diagnoză, pentru a ajuta operatorul să detecteze funcționarea defectuoasă. Regulile de diagnoză create generează alarme şi avertizări, care pot fi vizualizate pe ecran sau salvate în fişiere.

Cuvinte cheie: supraveghere și diagnoză procese tehnologice, achiziție date, timp real, LabVIEW.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Dan Buzuloiu, Theodor Bălan, Adela Buzuloiu, Florin Gladcenco, Vasile Uță, Sistem de monitorizare şi de diagnoză în timp real pentru surse de putere din centrale fotovoltaice, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 6(3), pp. 31-38, 1996.