SISTEM DE MĂSURARE ŞI MONITORIZARE A INDICATORILOR PRIVIND SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

Art. 02 – Vol.26 – Nr. 3 – 2016

Doina Banciu
doina.banciu@ici.ro

Ionuţ Petre
ionut.petre@ici.ro

Dragoş Smada
dragos.smada@rotld.ro

Alexandru Gheorghiţă
alex.gheorghita@rotld.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Rezumat: În viziunea Comisiei Europene creşterea inteligentă înseamnă consolidarea cunoaşterii şi inovării ca elemente motrice ale aşteptatei creşteri. Pentru aceasta este necesară îmbunătăţirea calităţii sistemelor noastre învăţământ, întărirea performanţelor în cercetare, promovarea inovării şi a transferului de cunoştinţe în Uniune, utilizarea pe deplin a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi asigurarea că ideile inovatoare pot fi transpuse în noi produse şi servicii care generează creştere, locuri de muncă de calitate şi care contribuie la abordarea provocărilor cu care se confruntă societatea europeană. În acest context este esenţial ca progresele sau chiar regresele înregistrate de societatea digitală să poată fi monitorizate constant, pentru a putea avea o viziune a succesului, sau dimpotrivă, a insuccesului obţinut de strategiile pe care Comisia Europeană şi implicit Statele Membre şi le-au propus şi asumat prin Agenda Digitală 2020. Sistemul web dezvoltat pentru a monitoriza indicatorii de implementare ai Agendei Digitale pentru România reprezintă o platformă utilă pentru a putea crea o viziune corectă şi realistă a societăţii digitale române şi pentru a măsura gradul de atingere al obiectivelor stabilite prin AD .

Cuvinte cheie: societate informaţională, Agenda Digitală, indicatori Agenda Digitală, monitorizare implementare.

Vezi tot articolul