Sistem complex pentru managementul mediului, bazat pe simulare

dr. ing. Florin Stănciulescu
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
sflorin@u3.ici.ro

Rezumat: Se prezintă un sistem complex pentru managementul mediului, bazat pe simulare, folosind un calculator personal. Lucrarea pune în evidență arhitectura sistemului, modulele componente și interacțiunile dintre acestea. La baza procesului de simulare se află o bibliotecă de modele matematico-euristice de simulare și control pentru ecologie și protecția mediului. Sistemul aflat în curs de experimentare poate, este capabil să asigure informarea populației privind riscurile unor calamități.

Cuvinte cheie: sistem complex, management, simulare, control, mediu.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Florin Stănciulescu, Sistem complex pentru managementul mediului, bazat pe simulare, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 12(1), pp. 5-22, 2002.