SISTEM AUTOMAT CU MICROPROCESOR ŞI MOTOR SINCRON PENTRU REGLAREA FACTORULUI DE PUTERE LA CONSUMATOR

Art. 05 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012

Ioan SĂVULESCU
IOANSAVULESCU52@YAHOO.COM
Universitatea Petrol Gaze Ploieşti

Octavian DINU
octavytza@yahoo.com
Universitatea Petrol Gaze Ploieşti

Petru JUNIE
pjunie2000@yahoo.com
Universitatea Politehnica Bucureşti

George CONDUR
george.condur@yahoo.com
Universitatea Politehnica Bucureşti

Cristian EREMIA
cristian_valentin2003@yahoo.com
Universitatea Politehnica Bucureşti

Rezumat: Pentru creşterea eficienţei economice a oricărei societăţi comerciale se impune ca necesară reducerea costurilor, inclusiv la utilităţi. Întrucât energia electrică este, poate, cea mai importantă dintre acestea, reducerea costurilor determinate de consumul de energie electrică trebuie să constituie o prioritate în acest sens. Una din modalităţile de realizare a acestui deziderat o constituie reducerea „consumului” de energie reactivă prin îmbunătăţirea factorului de putere la nivel de consumator. Sistemul automat cu microprocesor propus  este de fapt un sistem de reglare automată a factorului de putere la valoarea factorului de putere neutral, ce exploatează proprietatea motoarelor sincrone supraexcitate de a genera putere reactivă. Metoda propusă are eficienţă maximă în cazul consumatorilor care, pentru acţionarea unor maşini de lucru, utilizează motoare sincrone.

Cuvinte cheie: microprocesor, factor de putere, motor sincron, curent de excitaţie, putere reactivă, supraexcitare, diagramă fazorială.

Vizualizează articolul complet