Simularea unei acționări cu motoare de c.c.

dr. ing. Octavian Grigore
ing. Barbelian Mihai

Rezumat: În prezent, apariția unor procesoare puternice (în special a procesoarelor numerice de semnal) a permis realizarea unor sisteme de acționare electrică, deosebit de performante și fiabile. Un Sistem de Acționare Electrică (SAE) reprezintă un ansamblu de elemente conectate în vederea atât a realizării, cât și a comenzii și reglării conversiei electromecanice a energiei pentru un anumit proces tehnologic. În prezentul articol, s-a tratat acționarea unor motoare de curent continuu, prin intermediul unor regulatoare de tip PI (proporțional – integrator). În general, se pretează la sisteme cu dinamică lentă (robotică, mașini – unelte).

Cuvinte cheie: PID, buclă de acordare.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Octavian Grigore, Barbelian Mihai, Simularea unei acționări cu motoare de c.c., Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 12(4), pp. 14-21, 2002.