Simularea strategiilor de control al transportului în sistemele CIM

mat. Aurel Mihalache

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Reducerea timpilor de fabricaţie şi implicit, a costurilor totale de fabricaţie este dependentă în prezent, nu atât de performanţele tehnologice ale maşinilor unelte, cât a timpilor de transport şi manipulare a căror pondere în costul produsului finit este deosebit de importantă. Preocupările pentru reducerea timpilor de transport au condus la folosirea vehiculelor ghidate automat (AGV). Lucrarea de faţă tratează criteriile de optimizare a transportului intern folosind două tipuri de AGV-uri: cu trasee libere, cu trasee prestabilite. Lucrarea se adresează, atât tehnologilor din întreprinderile industriale, cât şi proiectanţilor.

Cuvinte cheie: AGV – (Automated Guided Vehicle), transport intern, simulare, trasee prestabilite, trasee libere, reguli de dispecerizare.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Aurel Mihalache, Simularea strategiilor de control al transportului în sistemele CIM, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 89-92, 1993.