SIMNON – Simulator pentru sisteme continue și discrete (II)

ing. Marina Meilă-Predoviciu
Institutul Politehnic București

3. Descrierea sistemelor de ecuaţii cu diferenţe

Descrierea, ca şi simularea sistemelor de ecuaţii cu diferenţe se face într-un mod analog cu cazul sistemelor de ecuaţii diferenţiale.
Vom prezenta întîi un exemplu, apoi vom formula regulile generale.

3.1 Exemplu

Fie următoarea ecuaţie, ce descrie dinamica unei populaţii

unde XK reprezintă numărul de indivizi la momentul K la o scară normalizată, iar r reprezintă rata dinamicii. Pentru valoarea dc echilibru X=1, populaţia rămîne constantă; pentru XK < 1 populatia va creşte, iar pentru XK > 1 va descrește. Pentru a examina mai îndeaproape evoluţia sistemului funcţie de r şi X0, să-l descriem, apoi să-l simulăm în SIMNON.

[…]

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Marina Meilă-Predoviciu, SIMNON – Simulator pentru sisteme continue și discrete (II), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(2), pp. 63-64, 1991.