Server QNX/CORBA de supervizare a unui modul de întreprindere virtuală

conf. dr. ing. Daniela Saru
ing. Adrian Petcu
gl. dr. ing. Daniel Merezeanu
Universitatea “Politehnica” București
saru@aii.pub.ro, pady@ss.pub.ro

Rezumat: Lucrarea prezintă problemele legate de proiectarea și implementarea unui server cu dublu rol – supervizor și de integrare software – pentru un modul funcțional al unei întreprinderi virtuale. Tehnologia software utilizată a avut în vedere caracteristicile de funcționare specifice, de timp real, ale modulului supervizat și necesitatea colaborării acestuia cu alte module ale întreprinderii virtuale, situate în locații fizice distribuite geografic și reprezentând, din punct de vedere software, aplicații eterogene. Serverul a fost realizat în limbaj C++, sub sistem de operare QNX, folosind o implementare middleware [3] orientată obiect performantă, de tip CORBA. El poate fi utilizat prin intermediul oricărei rețele de comunicație ce folosește protocol TCP/IP de către module client ce se execută sub sistem de operare Windows, ONX etc., cu condiția ca aceste module client să cunoască interfața IDL OMG ce descrie funcționalitatea serverului. Un astfel de modul client, cu rol de panou de comandă ce include o interfață utilizator ergonomică a fost descris în [9].

Cuvinte cheie: întreprindere virtuală, celula flexibilă de fabricație, arhitectură client/server, sisteme distribuite eterogene, EIA (Enterprise Application Integration), timp real, QNX, middleware, CORBA, ORBACUS/E.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Daniela Saru, Adrian Petcu, Daniel Merezeanu, Server QNX/CORBA de supervizare a unui modul de întreprindere virtuală, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 12(3), pp. 52-65, 2002.