SELECȚIA PRODUSELOR SOFTWARE – O PROBLEMĂ COMPLEXĂ DE DECIZIE MULTI-CRITERIALĂ

Art. 06 – Vol. 25 – Nr. 1 – 2015

Delia Mihaela Rădulescu
delia.mihaela2010@gmail.com

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București

Rezumat: În ultimii 20 de ani, selecţia produselor software a devenit un domeniu de cercetare activ datorită naturii sale complexe. Cercetătorii s-au concentrat mai mult pe selecţia de produse software specifice și mai puțin pe modele şi metode generale pentru rezolvarea acestei probleme. Selecția produselor software este o problemă de decizie multi-criterială care se referă la alegerea unui produs software dintr-o mulțime de produse software pe baza evaluărilor acestora în raport cu o mulţime de criterii. Cele mai potrivite metode ce pot fi aplicate pentru rezolvarea problemei de selecție a produselor software sunt metodele de decizie multi-atribut în care mulțimea de variante este o mulţime finită, nevidă, iar mulţimea criteriilor, eventual şi a sub-criteriilor, este clar stabilită, finită şi măsurabilă. În articol se realizează o analiză a cercetărilor privind problema selecţiei produselor software şi se construieşte un model general de evaluare şi selecţie, bazat pe abordarea multi-criterială.

Cuvinte cheie: produse software, selecție, evaluare, decizie multi-criterială, metode multi-atribuit, model.

Vizualizează articolul complet