Securitatea în rețelele wireless bazate pe standardul 802.11. Probleme și soluții.
Evoluții ale standardului 802.11 în materie de securitate

Drd. ing. Ștefan Mocanu
Universitatea Politehnica București
smocanu@rdslink.ro

Rezumat: Articolul de față prezintă un aspect deosebit de important al comunicațiilor fără fir și anume, securitatea oferită de rețelele wireless, bazate pe standarde din familia IEEE 802.11. În prima parte, sunt descrise metodele implicite, de asigurare a securitäții oferite de standardul 802.11, problemele care pot să apară din folosirea exclusivă a acestor metode și câteva măsuri de contracarare a acelor probleme. În cea de a doua parte sunt prezentate standardele 802.IX 5i 802.11i, ambele reprezentând evoluții ale standardului 802.11 în sensul oferirii unei mai bune securități.

Cuvinte cheie: 802.11, WLAN, protocoale, securitate, probleme de securitate, filtrarea adreselor MAC, WEP, SSID, algoritmul RC4, EAP, TKIP.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ștefan Mocanu, Securitatea în rețelele wireless bazate pe standardul 802.11. Probleme și soluții. Evoluții ale standardului 802.11 în materie de securitate, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 13(2), pp. 37-42, 2003.