Search Results for: Search

Building and evaluating an Android mobile App for people with hearing disabilities in Saudi Arabia to provide a real-time video transcript: a design science research study

Hind BITAR, Ghada AMOUDI, Reem ALSULAMI, Samar ALAHMADI King Abdulaziz University, Saudi Arabia hbitar@kau.edu.sa, gaamoudi@kau.edu.sa, ralsulami0184@stu.kau.edu.sa, salahmdi0010@stu.kau.edu.sa Rezumat: Hearing loss or deafness affects the daily lives of many people around the world. One of the issues that people who are deaf or hard of hearing face is the difficulty in …

Read More »

Measuring the maturity of Information Technology Governance based on COBIT

Heba FASIHUDDIN, Somayah ALHARBI, Alanoud ALSHEHRI, Azzah ALZAHRANI, Hanin FATANI Department of Information Systems and Technology, College of Computer Science and Engineering, University of Jeddah, Jeddah, Saudi Arabia hafasihudfdin@uj.edu.sa, 2000491@uj.edu.sa, 2000488@uj.edu.sa, 2000494@uj.edu.sa, 2000493@uj.edu.sa Rezumat: Information Technology (IT) is critical to strengthening corporate governance. Thus, organizations require a well-designed and implemented …

Read More »

Electronic Data Interchange: Streamlining Business Communications (Schimbul electronic de date: Raţionalizarea comunicaţiilor în afaceri)

Computer Technology Research Corp. South Carolina, SUA, 1992, 133 p. În această lucrare sînt discutate următoarele aspecte: 1) evoluţia standardului EDI (Electronic data interchange) şi rolul pe care poate să-l aibe în afacerile internaţionale; 2) structura şi conţinutul unei transmisii EDI şi elementele care îi îmbunătăţesc viteza și siguranţa; 3) …

Read More »

Implementing UNIX in the 90’s (Implementarea sistemului UNIX în anii ’90)

Peter V. Varhol Computer Technology Research Corp., Charleston, S. Carolina, USA, 1992, 186 p. Raportul “Implementarea sistemului Unix în anii 1990″ are ca prim obiectiv comunicarea informaţiilor tehnice, organizatorice şi practice în urma implementării cu succes a tehnologiei sistemului Unix. Sînt indentificate standardele şi strategiile concentrate pe piata Unix-ului. Al …

Read More »

Networking with UNIX: Connecting Open Systems (UNIX în mediul rețea: conectarea sistemelor deschise)

Jerry Cashin Computer Technology Research Corp., Charleston, S. Carolina, USA, 1992, 176 p. Raportul “Networking with Unix: Connecting Open Systems” abordează şi identifică capabilitățile şi implementările sistemului Unix în cadrul reţelelor; sînt prezentate instrumentele de integrare a platformelor eterogene şi cele de programare pentru asigurarea unei interfeţe către rețea şi …

Read More »

Securitatea națională a României în contextul infrastructurilor critice spațiale

Olga BUCOVEȚCHI1, Alexandru GEORGESCU2, Marilena LAZĂR3, Carmen CÎRNU4  1 Romanian Association for Space Industry and Technology 2 Romanian Association for Space Industry and Technology 3 Equipment and Technologies Research Agency 4 National Institute for Research and Development in Informatics alexandrugeorgescu42@yahoo.com, olga.bucovetchi@upb.ro, mlazar@acttm.ro, carmen.cirnu@ici.ro Rezumat: Infrastructurile critice sunt sisteme sociotehnice a …

Read More »

Ana Alsukary: an android mobile application to support diabetic children and parents in Saudi Arabia

Hind BITAR1, Ayman ALFAHID2, Mayda ALRIGE3, Wed ABOGAZAH4, Noura ALSANBI5 1,3,4,5 King Abdulaziz University 2 Majmaah University, Saudi Arabia hbitar@kau.edu.sa, e.alfahed@Mu.edu.sa, malraegi@kau.edu.sa, wabogazah@stu.kau.edu.sa, nalsanbi@stu.kau.edu.sa Rezumat: Mobile health (mHealth) has been widely invested in managing chronic diseases. The usage of mHealth could assist in improving patients’ understanding of their chronic diseases. …

Read More »

Smart design and dynamic control of the optimal component in a grid connected hybrid PV/Wind turbine system

Oumelkheir BOUCHIBA*, Tahar MERIZGUI, Bachir GAOUI, Saliha CHETTIH, Ali CHEKNANE Semiconductors and Functional Materials Laboratory, University Amar Telidji of Laghouat B.P. 37G, Laghouat 03000, Algeria *Corresponding author: Oumelkheir BOUCHIBA email: o.bouchiba@lagh-univ.dz Rezumat: In the current research, we present a new developed Matlab/Simulink toolbox for power electronics to evaluate and improve …

Read More »