S-NET: rețea distribuită de achiziții date în mediul industrial

ing. Th. Bălan
ing. A. Buzuloiu

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Lucrarea prezintă experienţa autorilor în utilizarea rețelei distribuite de achiziţii date în mediul industrial S-NET, produsă de firma SOLARTRON Ltd., cât şi realizările lor în domeniul software-ului aferent.
Lucrarea se doreşte o invitaţie la colaborare pe tema conducerii proceselor industriale, adresată celor interesați.
În paginile care urmează, sunt prezentate configuraţia, modulele principale şi structurile logice utilizate. Un accent deosebit punându-se pe setul de rutine de acces la rețea.
Este prezentată succint utilizarea acestei rețele într-un proiect european la care autorii au participat.

Cuvinte cheie: proces tehnologic, achiziţie date, rețea, module IMP, limbaj de comandă IMP, module software de acces la reţea.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Th. Bălan, A. Buzuloiu, S-NET: rețea distribuită de achiziții date în mediul industrial, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 5(3), pp. 39-50, 1995.