RRIA – Vol. 9 – Nr. 4 – 1999

Cuprins

Florina Ungureanu
Reglarea temperaturii într-un cuptor tubular. Studiu de caz.

Daniela Saru
DCE şi CORBA: sinteză şi studiu comparativ

Manifestări științifice

Conferinţa Europeană de Automatizare – ECC’99

Conferinţa Internaţională Experimentare, Învăţare şi Predare bazată pe calculator – COMBELET’99

Recenzii

Reinventând guvernarea în era informaţiei. Practica internaţională în
Tehnologia Informaţiei face posibilă reforma în sectorul public