RRIA – Vol. 9 – Nr. 2 – 1999

Cuprins

Florin Stănciulescu
Cuvânt înainte

Articole

Florin Stănciulescu
Sisteme telematice. Aplicații

Florin Harțescu, Cătălin Giugică, Nicolae Ciorobea
Sistem automat de monitorizare a datelor de mediu

Dan Buzuloin, Cătălin Ciocoiu
Bază de date distribuită geografic pentru ecologie

Victor Popa, Mina Boboc, Victoriana Popa
Baza de date Access pentru ecologie și protectia mediului

Florin Stănciulescu, Victor Popa, Mina Boboc, Clara Nichel
O nouă bibliotecă de modele de simulare și control cu aplicații în ecologie și protecția mediului

Manifestări științifice

Florin Stănciulescu
Western MultiConference on Computer Simulation – WMC `99 , San Francisco, 17-20 ianuarie 1999

Recenzii

Florin Stănciulescu
Evaluarea limitelor și modelelor în procesele fizice
(Scaling Limits and Models in Physical Processes)

de Carlo Cercignani, David H. Sattinger

Florin Stănciulescu
Subiecte în analiza nelineară (Topics in Nonlinear Analysis)
de Joachim Escher, Gieri Simonett (editori)