RRIA – Vol. 8 – Nr. 1 – 1998

Cuprins

Mircea Mirescu, Monica Pârvan
Sistemele de lucru pentru cooperare asistată de calculator – o nouă dimensiune pentru colaborarea ştiinţifică şi conlucrarea în cadrul unităţilor organizaționale

Dumitru Popescu, Marius Staicu
Instrumente pentru implementarea arhitecturilor sistemelor informatice integrate – mediul ARIS TOOLSET

Legislaţie şi standardizare în informatică

Rodica Brînda
Reglementare legislativă privind protecția datelor cu caracter personal în raport cu prelucrarea automatizată a acestora

Rodica Hrin
Organizarea şi activitatea Comitetului Tehnic Internaţional de Standardizare JTC 1 (Joint Technical Committee)