RRIA – Vol. 7 – Nr. 3 – 1997

Cuprins

Recenzii

Control şi haos

Reglarea ieşirilor sistemelor nelineare incerte

Legislaţie şi standardizare în informatică

Rodica Brînda, Rodica Hrin, Mircea Voicana, loan Costescu
Anteproiect de lege privind utilizarea documentului-informatic/documentului-electronic în relaţiile administrative, civile, comerciale și juridice

Rodica Hrin
Organizarea şi activitatea Comitetului Tehnic Internaţional de Standardizare în domeniul tehnologiei informaţiei