RRIA – Vol. 7 – Nr. 2 – 1997

Cuprins

Aurelia Cosmescu
Despre fuzzificare

Leon Baţachia
Mulţimi fuzzy. Asupra unei metode de generare a gradelor
de apartenenţă

Mihai Marchidan
O aplicaţie a teoriei categoriilor în baze de date

Alina Monica Brînzaru
Relaţii şi baze de date

Recenzii

Sisteme şi control în secolul al XXI-lea

Multiserve – construcţia unei infrastructuri informatice, bazată
pe satelit, în Europa Centrală şi de Est

Standarde şi legi în informatică

Rodica Brânda, Rodica Hrin, Mircea Voicana, loan Costescu
Anteproiect de hotărâre privind avizarea prealabilă a proiectelor
de acte normative din punct de vedere al aplicaţiilor informatice

Rodica Hrin, Viorica Hărăbor, Mihaela Tomescu
Standarde internaţionale propuse pentru a fi transpuse în
standarde naţionale