RRIA – Vol. 6 – Nr. 2 – 1996

Cuprins

INFORMATION DAY

Cercetare-Dezvoltare în domeniile tehnologiei informaţiei şi ale comunicațiilor

Articole

Virgiliu N. Constantinescu
Ziua informaţiei

Ion Iliescu
Alocuţiune la seminarul “Cercetare-Dezvoltare în domeniile tehnologiei informaţiei şi ale comunicaţiilor”

Mircea Petrescu
Cercetarea – Dezvoltarea în domeniul tehnologiei informaţiei şi aplicaţii în procesul informatizării în România

Marius Guran
Cercetarea – Dezvoltarea şi infrastructura informaţională ca bază a dezvoltării societății în România

Florin Teodor Tănăsescu
Cercetarea românească în domeniul TI într-o lume în plină schimbare

Florin Gheorghe Filip
Tehnologiile informatice şi valorificarea patrimoniuiui cultural național

Vaidotas Abraitis, Snejana Angelova, Cene Bavec, Michel Bosco, Reinhard Büscher, Maria Carbone, Nicolae Costake, Jerzy Ganczewski, Jean-Michel Chassériaux, Matjaż Musek, András Siegler, Aurel Ščehovič, Rudolf Štefec, Klaus Wölcken
Drumul spre societatea informaţională în țările central- şi est-europene