RRIA – Vol. 5 – Nr. 3 – 1995

Cuprins

Manifestări științifice

Conferința europeană de simulare – ESM ’94

Al 3-lea Congres european de simulare în domeniul rețelelor de distribuție a gazului – SIMONE ’95

Școala interdisciplinară de vară

Informatica în lume

Legislația in domeniul software-ului

Recenzii

Primul Forum internațional al cercetării – BAYERN ’95

Conferința internațională “Informatica regională ’95” – Sankt-Petersburg, Rusia