RRIA – Vol. 5 – Nr. 2 – 1995

Cuprins

Claudia Ionescu, Carmen Călin
Sisteme de Realitate Virtuală. Arhitecturi şi aplicaţii

Claudia Ionescu
Construirea de lumi virtuale

Gabriela Dăncescu
Metode de recunoaştere bazată pe model a obiectelor tridimensionale

Marius Florin Coltor
Reprezentări CSG în modelarea solidelor

Ruxandra Cojocaru, Carmen Călin
Generarea şi simularea fiinţelor virtuale autonome

Laurian Mărgărit, Gabriel Nicula
Cuantizarea vectorială a imaginilor statice descompuse ierarhic pe subbenzi

Recenzie

Concurrent Engineering: Automation, Tools and Techniques
(Inginerie Concurentă: Automatizare, Instrumente şi Tehnici)