RRIA – Vol. 4 – Nr. 4 – 1994

Cuprins

Manifestări științifice

Florin Stănciulescu
Conferinţa internațională “SYSTEMS. Analysis, Control & Design – SYS’94”

Adriana Pănoiu
ŞTIINŢA CUNOAȘTERII. Școala internațională de vară

Theodor D. Popescu
IFAC SAFEPROCESS `94

Gabriela Florescu
SIGEF `94

Recenzii

Programming Environments for Massively Parallel Distributed Systems.
(Medii de programare pentru sisteme masive paralel distribuite)

Engineering, the Human – Computer Interface.
(Ingineria interfeței om-calculator)

Optimal Control Theory for Infinite Dimensional Systems.
(Teoria Controlului Optimal pentru Sisteme Infinit Dimensionale)