RRIA – Vol. 3 – Nr. 4 – 1993

Cuprins

Adriana Alexandru, Cătălin Oşlobeanu. Dan Buzuloiu
Calitatea – factor esenţial de performanţă a întreprinderii

Aurel Mihalache
Simularea strategiilor de control al transportului în sistemele CIM

Centre de Cercetare
Centrul de Cercetări din Karlsruhe

Manifestări științifice

COMADEM `93

CAR-S & FOF 1993

Informatica în lume

Informatica industrială cedează locul “ingineriei simultane”

Informatica între adevăr şi speranţe

Recenzii

Microprocesoare în controlul procesului

Magistrală pentru automatizare industrială