RRIA – Vol. 3 – Nr. 3 – 1993

Cuprins

Radu lonicioiu
Asupra unei transformări iterative periodice

Manifestări științifice

SIMPOZIONUL IASTED:
“Modelling, Identification and Control”, 15-17 februarie 1993, Innsbruck, Austria

Informatica în lume

Protecţia mediului ca o provocare la adresa informaticii aplicate

Realitatea vizualizată

Continuitatea geometrică a curbelor spline parametrizate: Construcţia curbelor Spline geometric continue

Recenzii

Computer standards & interfaces – the international journal on the development and application of standards
for computers, data communications and interfaces – North Holland, vol. 14, number 4, 1992

Microprocessing and microprogramming The EUROMICRO JOURNAL

Computer Networks and ISDN Systems – The International Journal of Computer and Telecommunications Networking