RRIA – Vol. 3 – Nr. 2 – 1993

Cuprins

Gabriel Neagu
Domeniile de cercetare ale Departamentului de Calcul UMIST – Manchester

Manifestări științifice

Octav Popescu
Conferinţa europeană de lingvistică computaţională – EACL `93

Dragoș Bugă
Tîrgul internaţional de tehnică de calcul – CEBIT `93

Informatica în lume

Bilanţ preliminar al apelului CCE pentru propuneri de cooperare în știință şi tehnologie

Estul întîlnește Vestul: cooperare științifică și tehnologică într-un context european mai larg

Recenzii

Electronic Data Interchange. Streamline Business Communications
(Schimbul electronic de date. Raţionalizarea comunicaţiilor în afaceri)

Programe de aplicații

Moise Cocan, Dorin Bocu
Un model de proiectare şi de optimizare a circuitelor de comutație

Florin Bică, D. Constantinescu
Modelarea programului de productie operativ în cazul subunităților specializate tehnologic, utilizînd produsul – program dBASE