RRIA – Vol. 3 – Nr. 1 – 1993

Cuprins

Manifestări științifice

Florin Stănciulescu
Lucrările celui de-al 4-lea Simpozion Internaţional “Analiza sistemelor și simulare” – SAS ’92

Informatica în lume

Preocupări privind legislația specifică informatizării

Recenzii

Discrete Event Systems: Modelling and Control (Sisteme cu evenimente discrete: modelare și reglare)

Object-oriented Programming. The Software Development Revolution (Programare orientată pe obiect. Revoluția dezvoltării software-ului)

Networking with UNIX : Connecting Open Systems (UNIX în mediul rețea: conectarea sistemelor deschise)

Implementing UNIX in the 90’s (Implementarea sistemului UNIX în anii ’90)

Microsoft Windows 3.0, 3.1 and Beyond (Microsoft Windows 3.0, 3.1 și perspective)