Art. 05 – Vol. 28 – Nr. 4 – 2018

Factorul uman vs. securitatea cibernetică 

Adrian Victor VEVERA, Alexandra Raluca ALBESCU
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România
victor.vevera@ici.ro, raluca.albescu@ici.ro

Rezumat: Securitatea cibernetică a devenit o preocupare pentru toate organizațiile din lume, iar potențialele amenințări sunt tratate cu o seriozitate din ce în ce mai mare – fie că ne referim la recrutarea de personal specializat pentru a gestiona infrastructura IT, fie că ne referim la instruirea angajaților existenți cu privire la cele mai bune practici și politici de securitate cibernetică. Este foarte important să creștem numărul de experți în securitate pentru a depăși aceste preocupări și să le acordăm acestora o pregătire corespunzătoare în domeniul calității. O schimbare completă a focusului asupra securității cibernetice este alarmantă, deoarece nu doar confidențialitatea datelor sau neutralitatea rețelei necesită atenție. Una dintre soluții ar fi un pas suplimentar în securitatea cibernetică, prin educarea și formarea tuturor angajaților din companii, care poate avea o influență pozitivă asupra productivității globale a acestora, pe termen lung.

Cuvinte cheie: securitate cibernetică, educație, training, formare continuă.

Introducere

Internetul a devenit o parte integrantă a vieții noastre de zi cu zi. Ne permite să comunicăm, să socializăm și să facem afaceri în moduri noi și interesante. De asemenea, permite o mai mare libertate de exprimare, acționează ca un catalizator al inovării și este o piatră de temelie a vieții noastre sociale și economice.

Dezvoltarea IT și a telecomunicațiilor este un pas natural în progresul celei mai globalizate infrastructuri. Acest lucru implică multe oportunități și solicită o creștere a cercetării privind securitatea digitală, pentru a se asigura că spațiul cibernetic rămâne deschis, liber și sigur. Eforturile de a proteja securitatea cibernetică a societății trebuie să se desfășoare într-o manieră eficientă, pe termen lung și să servească interesele valorilor fundamentale ale societății – cum ar fi protecția vieții private.

Nevoia de personal calificat în domeniul securității cibernetice este foarte mare, lipsa de expertiză afectează atât sectorul privat, cât și sectorul public. Prin urmare, ar trebui să fie în interesul tuturor părților implicate să găsească soluții pe termen lung, pentru a satisface nevoile crescânde de forță de muncă calificată.

În ciuda progresului securității și a normelor organizatorice care au apărut în industrie, factorul uman este încă cel mai important pilon al securității cibernetice. În cele din urmă, toate tehnicile și măsurile de securitate organizatorice luate, trebuie acceptate și susținute de factorul uman, de aceea utilizatorul TIC trebuie să fie în centrul tuturor activităților.

În consecință, abordarea privind securitatea cibernetică trebuie să fie orientată spre om și bazată pe consolidarea culturii securității cibernetice. Această cultură va determina percepția, înțelegerea, atitudinea personală și cunoștințele necesare pentru acțiunea, conștientă, în privința securității.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Adrian Victor VEVERA, Alexandra Raluca ALBESCU, Factorul uman vs. securitatea cibernetică, Revista Română de Informatică şi Automatică, ISSN 1220-1758, vol. 28(4), pp. 67-74, 2018.

6. Concluzii

Nu doar numărul de atacuri cibernetice sunt cele care cresc, gradul acestor atacuri este, de asemenea, în creștere. Aceste atacuri devin progresiv distructive și vizează o gamă largă de vectori de informare și de atac.

Pe măsură ce sunt evaluate riscurile și expunerea la atacurile cibernetice și furtul de date, trebuie să ținem cont de faptul că nu există niciun fel de evitare a impactului pe care aceste amenințări îl au asupra tuturor întreprinderilor, de orice dimensiune. De aceea, recunoașterea amenințărilor cibernetice și posibilitatea de a proteja organizația de aceste atacuri sunt primordiale pentru a opera o afacere de lungă durată.

Pe măsură ce devenim mai dependenți de tehnologie, navigăm pe un câmp minat al securității cibernetice. Siguranța depinde foarte mult de modul în care suntem proactivi în ceea ce privește securitatea și conștientizarea riscurilor. De aceea, problemele de securitate cibernetică reflectă, de multe ori, o lipsă a know-how-ului dezvoltatorilor implicați.

Know-how-ul și abilitățile în domeniul securității cibernetice, sunt necesar a fi disponibile în orice țară dezvoltată, iar acestea pot fi asigurate printr-o oferta de programe educaționale și de formare (specifice nivelului profesional și pregătirii), prin accesul la platforme web, reviste de specialitate și prin schimbul de experiență.

BIBLIOGRAFIE

 1. Alexandrescu, G., Văduva, G., (2006), Infrastructuri critice. Pericole, amenințări la adresa acestora. Sisteme de protecție, București, Editura Universității Naționale de Apărare;
 2. Banciu, D. (2015). Educație și cultură în era digitală, București, Editura Niculescu;
 3. https://www.arasec.ro/;
 4. https://www.verticalonline.ro/o-revista-dedicata-fenomenelor-si-provocarilor-globalecontemporane;
 5. https://www.scribd.com/document/30328505/INFOSFERA-Revista-de-Studii-deSecuritate-Si-Informatii-Pentru-Aparare-Nr-1-2009;
 6. https://www.arasec.ro/comunicate-de-presa/revista-stiintifica-ijisc/;
 7. https://cybersecuritytrends.ro/concept-2/;
 8. http://animv.ro/revista-romana-de-studii-de-intelligence/;
 9. http://www.securitatea-informatiilor.ro/despre-site/;
 10. http://www.criminalitatea-informatica.ro/despre-site/;
 11. https://www.criminalitate.info/p/despre-noi.html;
 12. https://cyberm.ro/about/;
 13. http://anssi.ro/;
 14. https://ascensiongt.com/2018/02/12/boost-cyber-defense-strategy-educated-employees/;
 15. https://www.gov.je/SiteCollectionDocuments/Government%20and%20administration/ID% 20CMD%20Cyber%20Security%20Strategy%2020171026%20PA.pdf;
 16. https://www.mailguard.com.au/partner-blog/education-cybersecurity;
 17. Leidigh, C., (2005), Fundamental Principles of Network Security; American Power Conversion;
 18. Mihai, I.C., Ciuchi, C., Petrică, G.M. (2018), Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu, Studii de Strategie și Politici SPOS 2017, Studiul nr. 4, București;
 19. Vevera, A. V. (2014, vol. 24 nr. 3). O NOUĂ EPOCĂ DIGITALĂ. Revista Română de Informatică și Automatică , pp. 23-28;
 20. Vevera, A. (2014), România în noua eră digitală,  Volumul 7 teme fundamentale pentru România. Editura RAO, București. .

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.