Art. 03 – Vol. 28 – Nr. 4 – 2018

Influența calității job-ului asupra creșterii performanțelor în activitatea de cercetare

Dragoș Daniel IORDACHE1,2, Costin PRIBEANU1,3, Irina CRISTESCU1, Alexandru BALOG
1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
2 Universitatea București
3 Academia Oamenilor de Știință din România
dragos.iordache@ici.ro, costin.pribeanu@ici.ro, irina.cristescu@ici.ro, alexandru.balog@ici.ro

Rezumat: Printre factorii profesionali care influențează performanța în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) se numără: calitatea ocupației, organizarea și managementul în activitatea CDI, dezvoltarea profesională și resursele organizației. În acest articol este analizată influența calității job-ului asupra creșterii performanței în activitățile CDI. Analiza a fost structurată pe trei grupe de factori, care depind de calitatea angajării, calitatea muncii și dezvoltarea profesională. Factorii profesionali asociați cu calitatea ocupației care au o influență importantă asupra performanței (media peste 3.50) sunt: nivelul de salarizare, flexibilitatea programului de muncă, autonomia în muncǎ, stabilitatea postului, programul individual de dezvoltare profesională și stagiile de specializare.

Cuvinte cheie: cercetare-dezvoltare, inovare, performanța profesională, calitatea job-ului, calitatea muncii, CDI.

Introducere

Factorii profesionali sunt greu de definit. În sensul strict al cuvântului, factorii profesionali sunt acei factori legaţi de exercitarea unei profesii: nivel de instruire, abilităţi, cerinţe specifice, metode, tehnici şi instrumente specifice, conduită şi etică. Într-un sens mai larg, prin factori profesionali se pot înţelege toţi factorii legaţi de profesie. În literatură, termenul de factor profesional este utilizat cu diferite accepţiuni legate de un anumit context de analiză. În acest context, prin factori profesionali se înţeleg toţi factorii care depind de organizaţie şi care au o influenţă asupra creşterii performanţelor în activitatea CDI. Contextul este deci definit de activitatea CDI, modul de organizare şi condiţiile în care se desfăşoară activitatea. Scopul analizei este înţelegerea influenţei asupra performanţelor profesionale.

Din perspectiva relației cu performanța profesională, principalele categorii de factori profesionali sunt calitatea ocupației, cu cele două fațete: calitatea angajării și calitatea muncii, intensitatea muncii, managementul în activitatea CDI, dezvoltarea profesională și resursele organizației.

În mod obișnuit, pentru calitatea job-ului (job quality) este utilizat și termenul de calitate a ocupației, înțelegând prin ocupație un post de cercetare concret. În acest sens, prin performanța în ocupațiile CDI se înțelege performanța persoanelor angajate pe un post de cercetare-dezvoltare. Calitatea job-ului are două dimensiuni: calitatea angajării (quality of employment) și calitatea muncii propriu-zise (quality of work).

Prezentul articol analizează influența calității job-ului asupra creșterii performanței în activitățile CDI. Analiza are la bazǎ un studiu efectuat în cadrul proiectului „Metode avansate de monitorizare și creștere a performanțelor în cariera de cercetare” din Planul Sectorial al Ministerului Cercetǎrii și Inovǎrii.

În secțiunea urmǎtoare se prezintǎ succint principalele componente ale calității job-ului care influențeazǎ performanțele în activitatea CDI, o atenție deosebită fiind acordată calității angajării, calității muncii și dezvoltării profesionale. În secțiunea 3 se prezintǎ și se analizeazǎ importanța perceputǎ a performațelor în CDI și gradul de influențǎ a calității jobului asupra creșterii performanțelor. Lucrarea se încheie cu secțiunea 4 dedicată discuțiilor și concluziilor aferente studiului privind relația dintre calitatea job-ului și creșterea performanței.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Dragoș Daniel IORDACHE, Costin PRIBEANU, Irina CRISTESCU, Alexandru BALOG, Influența calitǎții job-ului asupra creșterii performanțelor în activitatea de cercetare, Revista Română de Informatică şi Automatică, ISSN 1220-1758, vol. 28(4), pp. 37-50, 2018.

4. Discuție și concluzii

În cadrul acestui studiu s-a realizat analiza factorilor profesionali care influențează calitatea și intensitatea muncii și care au un impact asupra creșterii performanțelor în activitatea CDI. Având în vedere numărul mare de factori profesionali luați în considerare, analiza a fost structurată pe trei grupe de factori, care depind de calitatea angajării, calitatea muncii și dezvoltarea profesională.

Factorii profesionali asociați cu calitatea ocupației care au o influență importantă asupra performanței (media peste 3.50) sunt: nivelul de salarizare, flexibilitatea programului de muncă, autonomia în muncǎ, stabilitatea postului, programul individual de dezvoltare profesională și stagiile de specializare. Rezultatele arată că există factori care au, de regulă, în funcție de specificul activității de cercetare, o influență negativă asupra performanței, cum sunt mediul de lucru nociv sau stresant și intensitatea muncii.

Influența pe care o are stabilitatea postului asupra performanței este o problemă controversată. Pe de o parte, un post stabil poate conduce la relaxare și la scăderea motivației pentru performanță. Pe de altă parte, instabilitatea produce stres, ceea ce poate scădea performanța profesională.

Acest articol completeazǎ rezultatele publicate într-o lucrare anterioarǎ în care a fost analizatǎ influenţa factorilor profesionali asociaţi cu managementul şi resursele organizaţiei de cercetare (Pribeanu et al., 2018).

Integrând rezultatele din cele douǎ studii, analiza evidenţiază următorii zece factori profesionali majori, având un grad de influenţă mare (media peste 4.00): calitatea resursei umane, crearea de parteneriate internaţionale, nivelul de salarizare, infrastructura de cercetare, resursele financiare ale organizaţiei, sistemul de aprecieri și compensaţii, birocraţia excesivă (influenţa negativă), crearea de parteneriate naționale, calitatea profesională a şefilor de departamente CDI şi autonomia în muncǎ.

Confirmare

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului 8PS/2017, Metode avansate de monitorizare și creștere a performanțelor în cariera de cercetare, din Planul Sectorial al Ministerului Cercetǎrii și Inovǎrii. Mulțumim tuturor colegilor parteneri din proiect care au asigurat colectarea datelor necesare cercetării.

BIBLIOGRAFIE

  1. Bustillo, R.M., Fernandez-Macias E,, Anton J.I. & Esteve, F. (2009). Indicators of job quality în the European Union. European Parliament;
  2. Bentley, P.J. & Kyvik, S. (2012). Academic work from a comparative perspective: a survey of faculty working time across 13 countries. Higher Education, 63 (4), pp. 529-547;
  3. Boisard, P., Catron, D., Gollac, M&Valeyre A. (2003). Time and work: work intensity. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin;
  4. Callanan, G.A. (2003). What price career success?, Career Development International, 8 (3), pp. 126-133;
  5. Guest, D.E. (2002). Perspectives on the study of life-work balance. Social Science Information, 41, pp. 255-279;
  6. Jackson, C. & Palmer-Jones R. (1998). Work Intensity, Gender and Well-being. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD);
  7. Pribeanu, C., Roman, C., Drăghescu, C., Rosulescu, S., Niculescu, C. (2018). Influenţa managementului şi resurselor organizaţiei asupra creşterii performanţei în activităţile CDI. Revista Romana de Informatică şi Automatică, 28(2), pp. 15-28;
  8. UNECE. (2015). Handbook on measuring the quality of employment. United Nations.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.