Art. 04 – Vol. 28 – Nr. 3 – 2018

Rolul noilor tehnologii în transformarea open-source intelligence

Gabriela TATU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti
gabriela.tatu@ici.ro

Rezumat: Noile tehnologii schimbă paradigma informației în societate. Calitatea și utilizarea intelligence depind de calitatea informațiilor, de informații și de factorii de decizie. Noile tehnologii oferă oamenilor puterea de a dobândi și de a crea informații de mai bună calitate și cu un impact major în influențarea evenimentelor. Factorul uman va rămâne cel mai important punct în procesul de intelligence. Criteriile pentru evaluarea OSINT, sunt acuratețea, fiabilitatea, oportunitatea și, în principal, obținerea de avantaje, OSINT fiind printre cele mai mari oportunități de consolidare a leadership-ului.

Cuvinte cheie: intelligence, informații, internet, tehnologii, informații din surse deschise.

Introducere:

Pe măsură ce tehnologia avansează, nu mai poate fi pus la îndoială faptul că informația înseamnă putere și că folosirea ei, în diferite scopuri, poate face la fel de mult rău ca și utilizarea armelor. Societatea este surprinsă de emergența tehnologiilor informaționale și de comunicare datorită creșterii puternice a spațiului virtual. Tranziția către o societate a cunoașterii susținută de transformările suferite de tehnologiile de comunicare atrage o dezvoltare a social media la nivel mondial. Spațiul virtual se bucură de lipsa frontierelor, dinamism, anonimat și generează atât oportunități de dezvoltare a societății informaționale, cât și riscuri la adresa securității informatice a acesteia.

Odată cu creșterea gradului de automatizare a prelucrării datelor, creșterea nivelului informațiilor și cunoștințelor, transformările nu rămân fără urmări la adresa securității, ci dezvoltă noi amenințări, astfel încât s-a impus dezvoltarea de metode noi de culegere a informațiilor despre persoane și activitățile acestora în cadrul rețelelor de socializare.

Informațiile din spațiul social media sunt disponibile oricui, provin din ziare, internet, reviste de carte, publicații periodice, radio, televiziune, baze de date comerciale și literatură gri, cum ar fi studii de tip think-tank, rapoarte de activitate, cercetări științifice, broșuri corporative etc.

Corecta utilizare a datelor din social media, asamblate și analizate corespunzător, poate oferi agențiilor de informații o mai bună viziune strategică, tactică sau date operaționale pentru a obține o imagine, în timp real și în continuă evoluție, a fenomenului infracțional.

Odată cu apariția Internetului, informațiile partajate au avut un impact extraordinar asupra tuturor aspectelor vieții politice, sociale și economice moderne. De reținut, este că Internetul în sine nu este o sursă propriu-zisă, ci un mijloc de a transporta datele și o locație virtuală.

Datele colectate prin intermediul Internetului au fost privite, inițial, cu scepticism, întrucât metoda preferată de agențiile secrete pentru a dobândi avantaje informaționale era prin utilizarea de metode clandestine. Întrucât, în majoritatea cazurilor, era mai dificil, mai riscant și mai costisitor să se aplice astfel de metode pentru a obține informații secrete, se credea că aceste surse au o valoare mai mare decât sursele deschise, confundându-se ideea de a ști secrete cu ideea de cunoaștere.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Gabriela TATU, Rolul noilor tehnologii în transformarea open-source intelligence, Revista Română de Informatică şi Automatică, ISSN 1220-1758, vol. 28(3), pp. 41-46, 2018.

Concluzii

Noile tehnologii au creat o nouă lume, au schimbat societatea, comunicarea și munca. Nivelul lor, rapid și greu de anticipat, impactul avut odată cu extinderea cantității și a calității informațiilor și tehnologiilor disponibile la nivel global, capacitatea de a influența evenimentele și dependența de spațiul cibernetic creează oportunități și amenințări pentru societate și pentru comunitatea de intelligence.

Impactul noilor tehnologii asupra OSINT nu rezolvă toate nevoile de informații și nu trebuie să aducă atingere serviciilor secrete sau organizațiilor de intelligence, dar crește rolul OSINT și necesită o analiză continuă. Noile tehnologii au un impact complex, fiind cea mai mare schimbare de paradigmă a informațiilor de la tipărire. Oportunitățile și amenințările în domeniul cibernetic nu sunt doar pentru profesioniștii din domeniul informațiilor, ci și pentru publicul larg.

Punctul central al intelligence va rămâne mintea umană. Complexitatea impactului noilor tehnologii necesită implicarea celor mai bune talente și construirea unui know-how instituțional și individual la care centralizarea este complexă, interdisciplinară, înaltă, în creștere și continuă. „Analiza este cel mai important aspect al intelligence”. Abordarea corectă, educația și resursele umane și materiale vor fi din ce în ce mai necesare pentru a studia și conduce acești factori pentru a proteja libertatea, prosperitatea și securitatea națională.

BIBLIOGRAFIE

  1. Aydin, Bazzell, Michael – Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information, Create Space Independent Publishing Platform, 2016.
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence – Artificial intelligence, 2018.
  3.  https://archive.org/details/NATOOSINTHandbookV1.2 – NATO OSINT Handbook, 2001.
  4.  Kramer, Franklin D., Starr, Stuart H., and Wentz, Larry K. – Cyberpower and National Security – Center for Technology and National Security Policy, 2016.
  5. Montagnese, A. – Impact of Social Media on National Security – Diss. Military Center of Strategic Studies, 2011.
  6.  Schaurer, Florian și Störger, Jan – Evolution of Open Source Intelligence, The Intelligencer Association of Former Intelligence Officers, vol. 19, nr. 3, 2013, https://www. afio.com/publications/Schauer_Storger_Evo_of_OSINT_WINTERSPRING2013.pdf.
  7. Vevera, Adrian Victor – Privatizarea serviciilor de informații, Studia Securitatis, 2014.
  8.  www. Expertsystem. com/osint-applications-3-examples – 3 examples of OSINT applications against criminality, 2016.
  9.  www.sri.ro/fisiere/studii/ATUURI_SI_LIMITE_OSINT.pdf – Atuuri şi limite ale utilizării OSINT în activitatea de intelligence.
  10.  www.sri.ro/ upload/Ghid_OSINT.pdf – Ghid OSINT, Serviciul Român de Informații – Centrul Surse Deschise, 2018.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.