Art. 01 – Vol. 28 – Nr. 3 – 2018

IN MEMORIAM
Prof. univ. dr. Gheorghe Enescu 

Iancu LUCICA
Universitatea de Vest, Timişoara
iancu.lucica@e-uvt.ro

1. La 27 februarie 2017 s-au împlinit 20 de ani de la moartea profesorului Gheorghe Enescu, personalitate de primă mărime a ştiinţei şi culturii româneşti de după război. Prin opera sa de un specific aparte, prima de acest gen din literatura noastră de specialitate, Gheorghe Enescu a dat un nou impuls şi o nouă orientare cercetărilor din domeniul logicii şi filosofiei fundamentelor.

Comemorarea sa într-o revistă de informatică se datorează logicii, în primul rând logicii matematice, domeniu relativ nou pentru cercetarea ştiinţifică românească de la mijlocul secolului al XX-lea pe care Gheorghe Enescu l-a făcut accesibil publicului larg prin prezentări clare şi accesibile, marcate de puternice accente de originalitate. Fie că vorbim de informatica teoretică, de informatica aplicată sau de inteligenţa artificială, disciplinele de bază ale informaticii generale, logica este trăsătura lor fundamentală. O regăsim în principiile de organizare şi funcţionare a acestor discipline, ca şi în finalitatea lor, pentru că ce altceva este această inteligenţă artificială dacă nu rezolvarea logică a unor probleme de un tip anume? Meritul lui Gheorghe Enescu este de-a fi arătat, între altele, că logica informatică nu trebuie separată, şi cu atât mai puţin opusă, logicii matematice şi logicii formale în general, că cele trei reprezinţă feţele aceluiaşi întreg – a „Logicii” cu „L” mare, cum îi plăcea lui să numească logicitatea în diferitele ei ipostaze şi forme de manifestare.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ARTICOLULUI SUNT URMĂTOARELE:
Iancu LUCICA, IN MEMORIAM Prof. univ. dr. Gheorghe Enescu, Revista Română de Informatică şi Automatică, ISSN 1220-1758, vol. 28(3), pp. 7-16, 2018.

Precizare: Prezentul material este o adaptare după studiul meu introductiv la cartea lui Gheorghe Enescu, Paradoxuri, Sofisme, Aporii, Editura Tehnică, Bucureşti, 2003.

BIBLIOGRAFIE:

  1. Enescu, Gh., „Introducere în logica matematică”, Editura Știinţifică, Bucureşti, 1965.
  2. Enescu, Gh., „Logică şi adevăr”, Editura Politică, Bucureşti, 1967.
  3. Enescu, Gh., „Logica simbolică”, Editura Știinţifică, Bucureşti, 1971.
  4. Enescu, Gh., „Filosofie şi logică”, Editura Știinţifică, Bucureşti, 1973.
  5. Enescu, Gh., „Teoria sistemelor logice”, Editura Știinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
  6. Enescu, Gh., „Fundamentele logice ale gândirii”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980.
  7. Enescu, Gh., „Dicționar de logică”, Editura Știinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985 (reeditare, Editura Tehnică, Bucureşti, 2003).
  8. Enescu, Gh., „Tratat de logică”, Editura Lider, Bucureşti, 1997.
  9.  Enescu, Gh., „Paradoxuri, sofisme, aporii”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2003.

 e-Participare, e-Guvernare, Cetățean, Participare cetățenească.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License