Art. 05 – Vol. 28 – Nr. 2 – 2018

Influența factorilor motivaționali asupra performanței în activitatea de cercetare 

Alexandru BALOG1, Tudor PRISECARU2, Emilia VISILEANU3, Irina CRISTESCU1, Sevinci POP, Ana Voichița TEBEANU2
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti
2 Universitatea Politehnica București
3 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielǎrie, București
4 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”
alexb@ici.ro, tudor.prisecaru@upb.ro, visilean@ns.certex.ro, irina.cristescu@ici.ro, spop@ivb.ro, anatebeanu@yahoo.com

Rezumat: În prezentul studiu, prin factori motivaţionali se înţeleg toţi factorii care sunt asociaţi cu motivaţiile cercetătorilor şi care au o influenţă asupra creşterii performanţei în activitatea de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI). Prin urmare, contextul este definit de activitatea de CDI, de modul de organizare şi de condiţiile în care aceasta se desfăşoară. Au fost analizate două categorii de motivaţii: motivaţie intrinsecă și motivaţie extrinsecă. Performanța în ocupaţiile CDI se referă la performanţa personalului de cercetare. Cercetarea a avut drept obiectiv analiza influenței factorilor motivaţionali asupra performanței personalului de cercetare CDI. Rezultatele arată că motivaţia joacă un rol important în creşterea performaţei în ocupaţiile CDI. Valorile medii înregistrate pentru motivaţia intrinsecă sunt mai mari decât cele înregistrate pentru motivaţia extrinsecă (media factorilor 4.27 faţă de 3.81).

Cuvinte cheie: Motivație, Factori motivaționali, Performanță, Activitate de cercetare, Cercetare-dezvoltare-inovare, CDI.

Introducere:

Importanţa cercetării pentru inovare și creşterea performanţelor economice în actualul context al globalizării și al competitivităţii economiilor mondiale este unanim recunoscută atât la nivelul Comisiei Europene, cât și la nivelul ţărilor membre.

O componentă importantă în creşterea performanţelor procesului de cercetare o reprezintă existenţa unei resurse umane înalt calificată, ceea ce face ca dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile și transparente să se realizeze nu numai din prisma îmbunătăţirii condiţiilor de muncă și a oportunităţilor de angajare pentru cercetători, ci, mai ales, pentru creşterea competitivităţii economice.

Dezvoltarea resursei umane înalt calificată din domeniul cercetării a reprezentat și reprezintă un element esențial în strategiile din România. Crearea unei piețe competitive de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) se bazează pe performanță și eficacitate în cercetare, iar acestea necesită un mediu de cercetare stimulativ și care generează satisfacții.

Consolidarea și menținerea unui mediu de cercetare flexibil și care să reacționeze proactiv la schimbări, atât la nivel instituțional, cât și la nivelul întregului sistem de cercetare, reprezintă o premisă esențială pentru creșterea performanțelor și a gradului de satisfacție pentru cercetătorii din domeniul CDI.

Articolul de față prezintă rezultatele preliminare obținute în cadrul proiectului “Metode avansate de monitorizare și creştere a performanţelor în cariera de cercetare”. Problemele propuse spre rezolvare prin intermediul proiectului vizează: îmbunătățirea politicilor din domeniul resurselor umane înalt calificate din sectorul de CDI din România, perfecționarea metodelor de monitorizare și evaluare a performanțelor profesionale ale personalului CDI și îmbunătățirea strategiilor de creștere a performanțelor și a atractivității carierelor în CDI în România.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Alexandru BALOG, Tudor PRISECARU, Emilia VISILEANU, Irina CRISTESCU, Sevinci POP, Ana Voichița TEBEANU, Influența factorilor motivaționali asupra performanței în activitatea de cercetare, Revista Română de Informatică şi Automatică, ISSN 1220-1758, vol. 28(2), pp. 57-70, 2018.

Discuţii şi concluzii:

Rezultatele arată că motivaţia joacă un rol important în creşterea performaţei în ocupaţiile CDI. Valorile medii pentru motivaţia intrinsecă sunt mai mari decât cele pentru motivaţia extrinsecă (media factorilor 4.27 faţă de 3.81).

Analiza relaţiei dintre factorii motivaţionali intrinseci şi creşterea performanţei în CDI, pe baza valorilor medii ale gradului de influenţă, evidenţiază următorii factori majori, având un grad de influenţa mare şi foarte mare (media peste 4.00, pe o scală de la 1 la 5): plăcerea de a descoperi lucruri noi; lărgirea orizontului în domeniul de interes; satisfacţia de a rezolva probleme dificile; realizarea unui proiect important pentru sine; pasiunea şi interesul pentru munca de cercetare.

Factorii motivaţionali extrinseci cu o influenţa mare şi foarte mare asupra performanţei: creşterea veniturilor salariale; promovarea în grad ştiinţific; prestigiul profesional în comunitatea ştiinţifică; dobȃndirea şi consolidarea competenţei profesionale; posibilitatea de a selecta tematica de cercetare; dorinţa de autodepăşire.

Analiza gradului de influenţă a factorilor motivaţionali asupra performanţei poate fi completată cu analiza corelaţiei între variabile. Corelaţiile cele mai ridicate şi semnificative din punct de vedere statistic (p<0.01) sunt între următorii factori: promovarea în grad ştiinţific şi cȃştigarea de proiecte naţionale (r=0.346); promovarea în grad ştiinţific şi impactul în publicaţii BDI (r=0.314); prestigiul profesional în comunitatea ştiinţifică şi impactul în publicaţii ISI (r=0.338); lărgirea orizontului în domeniul de interes şi cȃştigarea de proiecte naţionale (r=0.315); plăcerea de a comunica rezultatele şi ideile respectiv cȃştigarea respectului celorlalţi angajaţi şi impactul în publicaţii BDI (r=0.327); recunoaşterea contribuţiilor individuale şi impactul în publicaţii ISI (r=0.360) şi BDI (r=0.314).

BIBLIOGRAFIE

 1. Amabile, T. M. & Mueller, J. S. (2006). Assessing creativity and its antecedents: An exploration of the componential theory of creativity, in C. Ford (ed.), Handbook of Creativity. Mah-wah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 2. Bădescu, A., Mirci, C. & Bogre, D. (2008). Managementul Resurselor Umane: manualul profesionistului. <http://www.islavici.ro/cursuriold/Managementul_ Resurselor_Umane%20-%20curs.pdf>. Link accesat în ianuarie 2018.
 3. Golu, M. (2002). Bazele psihologiei generale. București, Editura Universitară.
 4. Kanfer, R., Chen, G. & Pritchard, R. D. (2008). The three C’s of work motivation: Content, context, and change, in R. Kanfer & G. Chen (eds.), Work motivation: Past, present, and future, 1-16. New York: Routledge.
 5. Luț, M. D. (2012). Theoretical considerations on job motivation, job satisfaction and work performance, Quaestus multidisciplinary research journal. <http:// www.quaestus.ro/en/wp-content/uploads/2012/02/lut1.pdf>. Link accesat în ianuarie 2018.
 6. Omer, I. (2009). Psihologia muncii – Sinteze. Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Sociologie. <https://www.spiruharet.ro/facultati/sociologiepsihologie/biblioteca/42858fc4f9705fbad6291433746ce8b2.pdf>. Link accesat în ianuarie 2018.
 7. Pink, D. H. (2009). Drive: The surprising truth about what motivates us. New York, NY: The Penguin Group.
 8. Pitariu, H. (2000). Managementul resurselor umane: evaluarea performanțelor profesionale. Editura All Beck.
 9. Robbins, S. P. (1998). Organizational behavior: Concepts, controversies and applications (8th ed.). Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 10. Rusu, G. & Avasilcăi, S. (2013). Human Resources Motivation: An Organizational Performance Perspective, Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering, Issue 1. <http://www. imtuoradea.ro/auo.fmte/files-2013-v1/Rusu Gabriela 1.pdf>.
 11. Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well being, American Psychologist, 55(1), 68-78.
 12. Thomas, K.W. & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An „interpretive” model of intrinsic task motivation, Academy of Management Review, 15, 666-681.
 13. Vallerand, R. J. (1997). Hanbook of self-determination. Chapter 2: The Hierachical Model of Intrinsec and Extrinsec Motivation.
 14. Zhang, A. (2010). Linking Empowering Leadership and Employee Creativity: The Influence of Psychological Empowerment, Intrinsic Motivation, and Creative Process Engagement, Academy of management journal, 53(1), 107-128.
 15. Zlate, M. (2007). Tratat de psihologie organizațional-managerială, vol. 2. Iași, Editura Polirom.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.