Art. 03 – Vol. 28 – Nr. 2 – 2018

Caracteristici de calitate ale aplicațiilor eHealth

Eugenia TÎRZIU, Maria GHEORGHE-MOISII
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti,
B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, București, 011455, România
eugenia.tirziu@ici.ro, maria.moisii@ici.ro

Rezumat: eHealth are un rol esențial în contextul contemporan al sănătății, în general, și al îngrijirii sănătății, în special. eHealth construiește punți inovatoare de informații și interacțiune pentru serviciile şi aplicaţiile eHealth, pentru personalul din domeniul sănătății și pentru pacienţi. Pe măsură ce eHealth se dezvoltă, iar numărul aplicațiilor eHealth este tot mai mare, utilizatorii aplicațiilor eHealth sunt tot mai preocupați de calitatea acestora și implicit de calitatea datelor utilizate în aceste aplicații eHealth. Asigurarea calității datelor în domeniul sănătății rămâne o problemă importantă, care contribuie la garantarea procesării și interpretării corecte a informațiilor, precum și a intervenției adecvate a serviciilor medicale. În cazul în care calitatea datelor este ignorată, datele colectate pot avea un impact negativ considerabil asupra rezultatelor aplicațiilor eHealth și asupra luării deciziilor. În cadrul acestei lucrări, s-a urmărit să se demonstreze că în eHealth, calitatea aplicaţiilor este un factor important care decide succesul acestora și s-au prezentat caracteristicile de calitate ale aplicațiilor eHealth.

Cuvinte cheie: eHealth, Aplicații eHealth, Calitatea aplicațiilor eHealth, Caracteristici de calitate.

Introducere:

Tehnologia informației are un impact puternic asupra tuturor aspectelor legate de eHealth, de la furnizarea informațiilor necesare pentru un stil de viață sănătos, la furnizarea de noi instrumente disponibile pentru proiectarea viitorului medicinei. În acest fel, tehnologia informației garantează sisteme și aplicații eHealth, mai eficiente și mai receptive, adresate pacienților, oferind tehnologii pentru sănătate și cel mai important, tehnologii la domiciliu. eHealth este, prin urmare, o industrie dinamică, emergentă și importantă la nivel mondial.

În prezent, diversificarea tehnologiilor de comunicaţii contribuie esențial la asigurarea unei calități mai bune a asistenței medicale (de exemplu, utilizarea senzorilor de corp de înaltă tehnologie pentru determinarea pulsului, temperaturii corpului, ECG etc., tehnologiile de comunicații prin cablu sau wireless, procesarea în timp real a datelor, interfețele interactive etc.).

În aceste condiţii, se preconizează ca în viitor fiecare locuitor al planetei noastre să aibă posibilitatea, indiferent de localizare şi de momentul din zi, să acceseze informaţiile medicale necesare pentru menţinerea sănătăţii sale sau pentru căutarea unui tratament pentru afecţiunea de care suferă. Numitorul comun al tuturor tehnologiilor implicate este digitizarea datelor, fără de care, acestea nu pot fi prelucrate şi schimbate în modul în care a devenit deja o obişnuinţă. Acesta este motivul pentru care abordarea consensuală este de a aduce toate aceste aplicaţii împreună sub termenul de „eHealth”.

Astfel, aplicațiile eHealth reprezintă software-ul și serviciile care administrează, transmit, stochează sau înregistrează datele utilizate în furnizarea asistenței medicale sau păstrarea înregistrărilor.

La nivel global, piaţa aplicaţiilor eHealth are o dinamică rapidă. Aplicaţiile eHealth aduc beneficii atât la nivel personal pentru cetăţeni, pacienţi, medici, asistente, manageri din domeniul medical, cât şi la nivelul instituţiilor de sănătate publică şi al spitalelor.

În mod frecvent, factorii de decizie (experți medicali sau profesioniști) ai serviciilor medicale se confruntă cu informații inexacte, incomplete sau excesive. Ca urmare, în acest domeniu apar tot mai multe întrebări despre calitatea aplicațiilor eHealth, cum ar fi cele referitoare la calitatea datelor, în special, la securitatea și confidențialitatea acestora.

Factorii ce influenţează calitatea aplicaţiilor eHealth determină o abordare centrată pe utilizator atât în etapele de analiză şi proiectare, cât şi în faza de evaluare, astfel încât să ducă la îmbunătăţire substanţială a calității aplicaţiilor eHealth.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Eugenia TÎRZIU, Maria GHEORGHE-MOISII, Caracteristici de calitate ale aplicațiilor eHealth, Revista Română de Informatică şi Automatică, ISSN 1220-1758, vol. 28(2), pp. 29-40, 2018.

Concluzii:

În cadrul acestei lucrări, s-a urmărit să se demonstreze că în eHealth, calitatea aplicaţiilor este un factor important, care decide succesul aplicaţiilor eHealth şi deci nu poate fi neglijată. Se consideră că o mai bună înțelegere a semnificației problemelor legate de calitatea caracteristicilor aplicaţiilor eHealth va duce la o îmbunătățire a calităţii procesului de implementare a aplicaţiilor şi chiar la un impact pozitiv asupra rezultatelor aplicațiilor.

BIBLIOGRAFIE

 1. Balog, A. (2004). Calitatea sistemelor interactive. Ed. MatrixRom, București.
 2. BS – 8521 (2009). Specification for dual-tone multi-frequency (DTMF) signalling protocol for social alarm systems.
 3. CEN ISO/IEEE 11073. Health informatics – Medical/ health device communication standards.
 4. CEN/TC 251. European Committee for Standardization – Technical Committee on Health Informatics, <http://www.centc251.org>.
 5. Domínguez-Mayo, F. J., Escalona M. J., Mejías et al. (2015). A strategic study about quality characteristics in e-health systems based on a systematic literature review, Scientific World Journal, 863591.
 6. Gheorghe-Moisii, M. & Tîrziu, E. (2015). Abordarea domeniului eHealth privind evaluarea soluţiilor de eHealth, Revista Română de Informatică şi Automatică, 26(3), 51-61.
 7. Green, M. & Bowie, M. J. (2005). Lab manual to accompany essentials of health information management. Principles and practices. Technical report, Clifton Park.
 8. Gutierrez, C. & Riveill, M. (2011). e-health monitoring applications: What about data quality?. In Proceedings of the Health Ambiant Information Systems Workshop (HamIS ’11).
 9. HL7 – Health Level, <http://www.hl7.org>.
 10. Ianculescu, M., Alexandru, A. & Gheorghe-Moisii, M. (2017). Harnessing the Potential of Big Data in Romanian Healthcare. In International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEEE), 20-22 oct. 2017.
 11. ISO/IEC 25000 (2005). Software engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Guide to SQuaRE, Int’l Organization for Standardization.
 12. ISO/IEC 9126-1 (2000). Software engineering – Product quality model.
 13. ISO/IEC 14598. Information technology – Software product evaluation.
 14. Jensen, J. et al. Reusable security requirements for healthcare applications. In International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES, March 2009) (pp. 380-385).
 15. Kerr, K. et al. (2007). Data quality information and decision making: A healthcare case study. In Proc. Of the 18th Australasian Conference on Information Systems. Massey University.
 16. Klein, A. & Lehner, W. (2009). Representing data quality in sensor data streaming environments, Journal of Data and Information Quality.
 17. ***<https://ehealthromania.com>.
 18. ***<http://www.politicidesanatate.ro>.
 19. ***<https://www.utwente.nl/en/news/!/2017/12/71408/e-health-applications-ablack-box-for-patients-and-care-providers>.
 20. ***<https://www.atlantic.net/hipaa-compliant-hosting/what-are-e-healthapplications>.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.