RRIA – Vol. 28 – Nr. 2 – 2018

Cuprins

Articole

Ionuț PETRE, Antonio-Marcel COHAL, Radu BONCEA
Platforma de e-Participare pentru facilitarea implicării cetățenilor în inițiativele Smart City

Costin PRIBEANU, Claudia ROMAN, Cristian DRAGHESCU, Sebastian ROŞULESCU, Claudia NICULESCU 
Influenţa managementului şi resurselor organizaţiei asupra creşterii performanţei în activitǎţile CDI

Eugenia TÎRZIU, Maria GHEORGHE-MOISII
Caracteristici de calitate ale aplicațiilor eHealth

Lidia BĂJENARU, Mihaela TOMESCU 
O abordare ontologică în personalizarea sistemului de e-learning

Alexandru BALOG, Tudor PRISECARU, Emilia VISILEANU, Irina CRISTESCU, Sevinci POP, Ana Voichița TEBEANU
Influența factorilor motivaționali asupra performanței în activitatea de cercetare