Art. 03 – Vol. 28 – Nr. 1 – 2018

DETERMINAREA CALITĂȚII APLICAȚIILOR MOBILE PE BAZA MODULUI DE DEZVOLTARE

Alin ZAMFIROIU1,2, Radu BONCEA1, Ionuț PETRE1
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti,
B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, Bucureşti, 011455, România
2 Academia de Studii Economice,
Piaţa Romană Nr. 6, Sector 1, Bucureşti, 010374, România
zamfiroiu@ici.ro
radu@rotld.ro
ionut.petre@ici.ro

Rezumat: Creșterea numărului de dispozitive mobile aduce cu sine o creștere a aplicațiilor dezvoltate pentru aceste dispozitive. Nevoia de penetrare rapidă a pieței de aplicații mobile face ca managementul să pună presiune pe echipele de dezvoltare în scopul lansării de aplicații înaintea concurenței. Totuși pentru a obține efectul scontat este necesar ca în procesul de dezvoltare să se țină seama de indicatorii de calitate pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile din punctul de vedere al utilizatorilor. În cadrul acestui articol, pe baza caracteristicilor de dezvoltare a aplicațiilor mobile – lizibilitatea, modificabilitatea, regenerabilitatea, integrabilitatea și testabilitatea, se demonstrează că acestea sunt interconectate și că este necesară considerarea tuturor caracteristicilor pentru a obține o aplicație mobilă de calitate. Aceste caracteristici au stat la baza realizării unui chestionar dedicat evaluării calității aplicațiilor. Chestionarul a fost distribuit specialiștilor dezvoltatori de software și utilizatorilor obișnuiți de aplicații mobile. În urma analizei rezultatelor obținute au rezultat două seturi de ponderi ale caracteristicilor de dezvoltare care au fost utilizate pentru construirea metricilor de evaluare a calității aplicațiilor mobile. Astfel s-a obținut indicatorul agregat pentru calculul calității aplicațiilor mobile din punctul de vedere al dezvoltatorilor și cel al utilizatorilor.

Cuvinte cheie: Calitate, Aplicații mobile, Dezvoltare, Indicatori, Caracteristici.

Introducere: Trendul de utilizare a dispozitivelor mobile este la o cotă mai ridicată ca oricând, iar instituțiile din toate domeniile se bazează pe acest canal ascendent pentru a-și îmbunătăți imaginea și a-și crește cota de piață prin satisfacerea cerințelor clienților. Tendințele din modurile de dezvoltare a aplicațiilor mobile se modifică rapid, astfel că sunt întrunite condițiile apariției unor tehnici și instrumente noi, precum și creșterea nivelului de răspândire a tehnologiilor și abordărilor tradiționale.

Cu o piață ce se estimează a produce venituri la nivel global de aproximativ 190 de miliarde de dolari în 2020, comparativ cu cele 69,7 miliarde generate în 2015 (Statista, 2018), importanța dezvoltării aplicațiilor mobile este evidentă.

Gartner estimează că până în 2020, 70% dintre interacțiunile software vor avea loc prin intermediul aplicațiilor mobile din întreprinderi. Echipele de dezvoltare a aplicațiilor mobile sunt de multe ori supraîncărcate și întâmpină dificultăți în furnizarea eficientă a numărului din ce în ce mai mare de aplicații mobile solicitate (Gartner, 2015). Chiar în condițiile în care timpul alocat ciclului de proiectare-dezvoltare se restrânge, dezvoltatorii trebuie să țină seama de toate caracteristicile de dezvoltare a aplicațiilor mobile pentru a nu livra produse cu un nivel de calitate scăzut.

Vizualizează articolul complet

ACEST ARTICOL POATE FI CITAT CA:
Alin ZAMFIROIU, Radu BONCEA, Ionuț PETRE, Determinarea calității aplicațiilor mobile pe baza modului de dezvoltare, Revista Română de Informatică şi Automatică, ISSN 1220-1758, vol. 28(1), pp. 35-46, 2018.

Concluzii: În pofida faptului că numărul de descărcări al aplicațiilor mobile este în plină expansiune, indiferent că este vorba de aplicații gratuite sau contra-cost, utilizatorii au început să dezvolte reziliență la aplicațiile cu un grad de calitate scăzut.

Utilizatorii folosesc în mod regulat câteva aplicații, în timp ce altele sunt utilizate doar o dată la câteva luni. Indicatorii de calitate pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile din punctul de vedere al utilizatorilor sunt factori de care toate echipele de dezvoltare trebuie să țină cont în procesul de proiectare-dezvoltare, pentru a putea asigura succesul
aplicației finale.

Cele două seturi de ponderi obținute în urma analizei chestionarului aplicat reliefează importanța celor două categorii de caracteristici aferente tipurilor de utilizatori: modul de dezvoltare al aplicațiilor mobile pentru specialiștii în dezvoltare și modul de interacțiune cu utilizatorul pentru specialiștii în utilizarea aplicațiilor mobile. Ponderile obținute arată similitudini majore în modul de reflectare a calității unei aplicații prin prisma caracteristicilor de dezvoltare. Tehnologiile și metodologiile de dezvoltare existente permit echipelor ca, încă din perioada de realizare a unei aplicații, să automatizeze calculul indicatorilor de calitate. Aplicarea conceptelor
Agile sau TDD – Test Driven Development – în dezvoltarea aplicațiilor permite ca valorile indicatorilor de dezvoltare să poată fi obținute la fiecare modificare de cod sursă, asigurând timp de remediere a posibilelor devieri de la țintele propuse înaintea
lansării aplicației.

Monitorizarea valorilor caracteristicilor de dezvoltare și ajustarea abaterilor de la valorile propuse vor permite obținerea efectului dorit de dezvoltatori pentru utilizatorii aplicației. Indicatorii agregați construiți și propuși în cadrul acestui articol reprezintă o referință importantă pentru calitatea unei aplicații mobile.

BIBLIOGRAFIE

  1. FUAD, M. M, DEB, D. & BAEK, J. (2011). Self-Healing by Means of Runtime Execution Profiling. In Proceedings of 14th International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT 2011), 22-24 December, 2011, Dhaka, Bangladesh (pp. 6).
  2. GARTNER. <https://www.gartner.com/newsroom/id/3076817>.
  3. IVAN, I. & AMANCEI, C. (2006). Stabilitatea coeficienților modelului global de calitate software, 170 p. Bucharest, ASE Publishing House. ISBN 9735948079.
  4. IVAN, I. & BOJA, C. (2004). Metode Statistice in Analiza Software, 482 p. Bucharest, ASE Publishing House. ISBN 973-594-498-7.
  5. PARSONS, D. & RYU, H. (2006). A Framework for Assessing the Quality of Mobile Learning. In International Conference For Process Improvement, Research And Education, 2006 (pp. 17-27).
  6. SIDIROGLOU, S., LAADAN, O., PEREZ, C., VIENNOT, N., NIEH, J. & KEROMYTIS A. D. (2009). Assure: Automatic Software Self-Healing Using Rescue Points. In Proceeding of The 14th International Conference on  Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, 07-11 March, 2009, Washington, DC, USA (pp. 37-48).
  7. TOMAI, N. & SILAGHI, G. C. (2012). Tehnologii și aplicații mobile, 506 p. ClujNapoca, Editura RISOPRINT.
  8. WEI, L., YIAN, Z., CHUNYAN, M. & LONGMEI, Z. (2011). A Model Driven Approach for Self-Healing Computing System. In Seventh International Conference on Computational Intelligence and Security, 3-4 December 2011, Sanya, Hainan, China (pp. 185-189).
  9. Worldwide mobile app revenues in 2015, 2016 and 2020. <https://www.statista.com/statistics/269025/worldwide-mobile-app-revenue-forecast/>.
  10. ZAMFIROIU, A. (2016). Metrici software de evaluare a calității aplicațiilor mobile din mediul educațional, 133 pp. București, ASE Publishing House. ISBN: 978-606-34-0050-6.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.