Art. 02 – Vol. 27 – Nr. 4 – 2017

UTILIZAREA SISTEMELOR MULTI-AGENT ÎNTR-O INFRASTRUCTURĂ CLOUD  PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE GESTIONARE A ÎNVĂŢĂRII

Ovidiu BICA
ovi@ici.ro
Eugenia TÎRZIU
ginet@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: În acest articol sunt prezentate conceptele utilizate în realizarea proiectului „Modelare perceptuală şi mecanisme de generare a acţiunilor în dezvoltarea agenţilor autonomi” din  cadrul programul Nucleu TEHSIN. Dintre conceptele utilizate amintim: e-learning colaborativ, cel mai important instrument de e-learning al sistemului de gestionare a învăţării (Learning Management System) – LMS, Sisteme Multi-Agent (SMA)  şi cloud computing. Scopul principal al acestei lucrări este de a exploata potenţialul Sistemelor Multi-Agent şi cloud computing pentru îmbunătăţirea sistemului de e-learning. În cadrul lucrării, s-a propus o arhitectură de e-learning, care să combine avantajele LMS, Sistemele Multi-Agent şi cloud computing.

Cuvinte cheie: e-learning, LMS, sisteme multi-agent, agenţi inteligenţi, cloud computing.

Introducere: Agenţii sunt şi vor fi utilizaţi tot mai mult într-o diversitate de aplicaţii, ce variază de la cele industriale, la cele virtuale, de la sisteme de dimensiuni mici şi până la sisteme mari, deosebit de complexe. În toate aceste cazuri, poate fi utilizat conceptul de agent şi metodele care derivă din acesta. Este remarcabil cât de mare este varietatea de aplicaţii ce pot fi caracterizate în termenii teoriei agenţilor şi sistemelor multi-agent.

Una din modalităţile spectaculoase prin care agenţii inteligenţi se impun este aceea a agenţilor Internet, agenţi ce oferă servicii inteligente de Internet. Un sistem de e-Learning trebuie să ofere informaţia cerută, într-un timp rezonabil, greu de realizat uneori prin metodele de căutare clasice. Aceste operaţii costisitoare ca timp, cum ar fi căutarea unor informaţii referitoare la un anumit subiect, pot fi lăsate pe seama unor agenţi competenţi.

Cercetările cu privire la rezolvarea problemelor utilizând agenţi inteligenţi au relevat existenţa problemelor complexe, cum ar fi: de decizie, de planificare, care nu pot fi rezolvate de agenţii inteligenţi izolaţi. În concluzie, pentru rezolvarea unor astfel de probleme s-a propus utilizarea sistemelor multi-agent (SMA).

Învăţarea este o activitate foarte dinamică cu reguli ce au posibilităţi limitate, acest lucru motivează apelarea la agenţi în mediul educaţional.

O sesiune de e-learning trebuie să fie cât mai interactivă, să implice emoţional cursanţii; feedback-ul oferit trebuie să fie prompt şi la obiect. Aceste cerinţe pot fi soluţionate de către un agent inteligent care să decidă ce documentaţie trebuie căutată, cui şi când să
o trimită.

Totuşi, informaţiile oferite tutorelui despre nivelulul de colaborare cu nivelul fiecărui cursant nu sunt de fiecare data cele scontate. Mai mult, aceste sisteme se confruntă şi cu provocări legate de optimizarea gestionării resurselor la scară largă, în funcţie de creşterea masivă a serviciilor

Astfel, în această lucrare se propune o arhitectură dezvoltată ca un sistem LMS bazat pe cloud, care integrează un sistem multi-agent SMA, ce permite colectarea, stocarea şi gestionarea datelor şi informaţiilor despre activităţile cursanţilor.

Platforma permite urmărirea progresului cursanţilor şi a nivelului lor de colaborare pentru a oferi tutorilor informaţii legate de realizarea activităţilor întreprinse de cursanţi. Cu ajutorul acestor informaţii tutorii promovează învăţarea colaborativă, motivează cursanţii să folosească instrumentele de lucru colaborative şi să evite astfel izolarea lor.

Vizualizează articolul complet

ACEST ARTICOL POATE FI CITAT CA:
Ovidiu BICA, Eugenia TÎRZIU, Utilizarea sistemelor multi-agent într-o infrastructură cloud pentru dezvoltarea sistemelor de gestionare a învăţării, Revista Română de Informatică şi Automatică, ISSN 1220-1758, vol. 27(4), pp. 15-24, 2017.

Concluzii: Sistemele de e-learning se confruntă cu provocări legate de optimizarea la scară mare a gestionării resurselor, în funcţie de creşterea imensă a utilizatorilor, serviciilor şi conţinutului educaţional.

Arhitectura platformei colaborative de e-learning   combină avantajele LMS, sistemelor multi-agent şi cloud computing. Sistemul multi-agent este cuplat cu componentele unui  LMS dezvoltat într-o infrastructură cloud.

Platforma oferă noi caracteristici pentru stimularea învăţării colaborative. Agenţii inteligenţi comunică şi interacţionează pentru a susţine diverse activităţi ale cursanţilor şi tutorilor. Agenţii folosesc serviciile cloud pentru a oferi tutorilor şi cursanţilor posibilitatea de a colecta, stoca, gestiona şi obţine informaţii despre progresul şi nivelul de colaborare al fiecărui actor din grup.

BIBLIOGRAFIE

  1. ABDERRAHIM EL MHOUTI, AZEDDINE NASSEH, MOHAMED ERRADI, JOSE MARFA VASQUÈZ: Using Cloud Computing and a Multi-agents System to Improve Collaborative e-learning in LMS. IEEE 11th International Conference, 2016.
  2. BOTSIOS, S.; GEORGIOU, D.; CONTRI, S. N.: Learning Style Estimation. Educational Technology & Society, 11 (2), Adaptive Educational Hypermedia Systems via on-line, 322-339.
  3. FITRE, A.; BRATU, C. V.; CĂLIN, C.: Researching the Psychology of Cognitive Style and Learning Style: Is There Really A Future. Intelligent Computer Communication and Processing, IEEE 5th International Conference, 2009, 27-29, 35-38.
  4. MAES, P.: Intelligent Software, Scientific American 273 (3), (1995a), September.
  5. MAES, P.: Artificial Intelligence Meets Entertainment: Life Like Autonomous Agents. Communications of the ACM 38 (11), November, (1995b), pp. 108-114.
  6. RUSSELL, S.; Norvig, P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1995.
  7. SHUTE, V.; TOWLE, B.: Adaptive E-Learning, Educational Psychologist, 38(2), 2003, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., pp. 105–114.
  8. SURJONO, H.: The Development of an Adaptive E-Learning System Based on the E-Learning Style Diversity of Visual-Auditory- Kinesthetic. The International Seminar on ICT for Education, Yogyakarta State University, Indonesia, 2009, 13 – 14 February.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.