RRIA – Vol. 27 – Nr. 3 – 2017

Cuprins

Articole

Gabriel NEAGU, Mihnea Horia VREJOIU, Ştefan Alexandru PREDA, Alexandru STANCIU
Platforme IoT – Soluţii actuale şi tendinţe de evoluţie

Ramona PLOTOGEA, Alin ZAMFIROIU
Utilizarea tehnologiei IoT în domeniul medical

Eugenia TÎRZIU, Maria GHEORGHE-MOISII, Dragoş Daniel IORDACHE
Studiu de caz în evaluarea impactului reţelelor sociale online
în e-Guvernare