Art. 04 – Vol. 27 – Nr. 2 – 2017

EVOLUŢIA SISTEMELOR DE E-LEARNING
ŞI MEDIUL CLOUD

Electra MITAN
electra.mitan@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti

Rezumat: Articolul prezintă evoluţia sistemelor de e-learning, impactul pe care acestea l-au avut pe parcursul anilor precum şi tendinţele actuale, modul în care tehnologiile avansate au pătruns în sfera educaţiei. Resurse software şi hardware din ce în ce mai avansate au fost şi sunt folosite pentru realizarea de cursuri şi materiale didactice cu un bogat conținut educaţional. Se subliniază utilizarea diversă a mijloacelor IT pentru sprijinirea şi dezvoltarea învăţării şi a evaluării. Migrarea sistemelor de e-learning spre cloud, adică spre utilizarea resurselor care sunt livrate ca un serviciu prin reţeaua Internet este de viitor pentru sistemele de învăţare electronică pentru că oferă multe avantaje tehnice, funcţionale şi financiare. Desigur, au fost subliniate şi dezavantajele acestui fenomen, însă progresul societăţii informaţionale impune luarea în considerare a acestei oportunităţi de dezvoltare.

Cuvinte cheie: învăţare continuă, Internet, e-learning, cloud computing, servicii.

Introducere: Istoric vorbind, transferul de cunoştinţe între profesori şi elevi s-a făcut de la om la om. Dezvoltarea în ultimii 20 de ani a telecomunicaţiilor a influenţat şi evoluţia domeniului educaţional, ceea ce a condus la apariţia unor metode de instruire care constituie o alternativă a celor tradiţionale. Necesitatea pregătirii pe întreg parcursul vieţii (lifelong learning) a condus la apariţia învăţământului continuu, la distanţă, şi de aici, a sistemelor de e-learning, care au avut un impact puternic; în prezent, tendinţele au în vedere tehnologiile avansate care au pătruns puternic în sfera educaţiei. Resurse software şi hardware tot mai avansate sunt incluse în procesul de dezvoltare a aplicaţiilor care oferă cursuri şi materiale didactice, cu bogat conţinut educaţional, sprijinind învăţarea şi evaluarea celor interesaţi.

Concluzii: Implementarea tehnologiilor IT în educaţie nu este un concept nou. Modul de definire şi de furnizare a informaţiilor prin intermediul tehnologiilor actuale sunt inovatoare. Toate aceste tehnologii contribuie la o tranziţie în educaţie, care pune cursanţii în rolul unor persoane autodidacte prin intermediul unei interfeţe pentru educaţie, încurajând adoptarea unui rol mai activ al acestora în propria lor educaţie. Standardizarea tehnologiei este rezultatul utilizării Internet-ului, care a transformat fundamental modul de socializare, interacţiune şi prezentare a informaţiilor.

În această lucrare, au fost prezentate: (a) aportul cloud computing utilizat cu sistemele de învățare electronică şi (b) beneficiile aduse acestora de mutarea în cloud. Beneficiile care susțin migrarea e-learning în mediul cloud se referă la reducerea cheltuielilor aferente, flexibilitate îmbunătăţită şi eficientizarea procesului de învăţare.

Vizualizează articolul complet

BIBLIOGRAFIE

 1. ANSHARI, M.; ALAS, Y.; GUAN, L.S.: Developing online learning resources: Big data, social networks, and cloud computing to support pervasive knowledge. Education and Information Technologies 6, (2016), pp. 1663-1677.
 2. BOSAMIA, M.; PATEL, A.: An overview of cloud computing for
  e-learning with its key benefits. Internat. Journal of Information 1/2, (2016).
 3. KARIM, F.; GOODWIN, R.: Using Cloud Computing in E-learning Systems. International Journal of Advanced Research in Computer Science & Technology (IJARCST), Vol. 1 Issue 1, ISSN : 2347 – 8446 (Online), ISSN : 2347 – 9817 (Print), Oct-Dec (2013), pp. 65-69.
 4. LAW, M.: Cloud Computing Basics. 2011: Hillcrest Media Group, Inc.
 5. LIU, C.-H.: The comparison of learning effectiveness between traditional face-to-face learning and e-learning among goal oriented users. 6th International Conference on Digital Content, Multimedia Technology and its Appl. (IDC), 2010.
 6. LIEBOWITZ, J.; FRANK, M.: Knowledge management and e-learning. Auerbach Publications, 2010.
 7. RESTEANU, C.; MITAN, E.: Generator de cursuri electronice pentru pregătirea continuă a managerilor întreprinderilor mici şi mijlocii. Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 22, nr. 3, București, România, ISSN: 1220-1758, ISSN: 1841–4303, 2012, pp. 55-66.
 8. SUICIMEZOV, N.: Cloud computing – An innovative solution for e-learning platforms. The 11th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, April 23-24, 10.12753 / 2066-026X-15-018, 2015,
  125-128.
 9. RIAHI, G.: e-learning systems based on Cloud Computing; a review. International Conference on Software Computing and Software Engineering. SCSE 2015, Procedia Computer Science, 62(2015), 352-359.
 10. blackboard.com
 11. ibm.com/developerworks/lotus
 12. claroline.net
 13. atutor.ca
 14. sourceforge.net
 15. moodle.com
 16. advancedelearning.ro
 17. blueskyelearn.com
 18. docebo.com
 19. hs-furtwangen.de/…applied…cloud-computing…/cloudia
 20. cloudlearning.ro

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.