Art. 03 – Vol. 27 – Nr. 2 – 2017

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ DE PROGRAME: EXTINDEREA
PROTOTIPULUI CU SERVICII NOI ŞI AVANSATE

Ion Alexandru MARINESCU
ionut@ici.ro
Lidia BĂJENARU
lidia.bajenaru@ici.ro
Mihaela TOMESCU
mtomescu@ici.ro
Daniel SAVU
dsavu@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti

Rezumat: Biblioteca Naţională de Programe (BNP) reprezintă o bibliotecă digitală de produse software realizată în cadrul ICI Bucureşti, ce oferă facilităţi de informare şi acces la diverse produse software dezvoltate în România. În acest articol este prezentat procesul de reproiectare a sistemului prototip BNP, respectiv a unor noi servicii electronice avansate de tipul evaluare, recomandare şi notificare produse software, care să asiste potenţialii beneficiari în vederea identificării produselor software optime din punct de vedere al cerinţelor acestora. Sistemul BNP reproiectat îşi propune adaptarea la cerinţele actuale ale noii societăţi informaţionale şi la direcţiile principale de acţiune ale SNCDI 2014-2020 prin diversificarea conţinutului oferit, precum şi prin simplificarea modalităţilor de acces la informaţii şi diseminarea acestora prin intermediul de noi servicii electronice. Tehnologii moderne precum Oracle Aplication Express (Oracle APEX) 5.0, găzduit în baza de date ORACLE 11g R2, împreună cu standardele HTML5 şi Web 2.0 oferă un mediu de dezvoltare modern şi flexibil pentru realizarea sistemului BNP.

Cuvinte cheie: Biblioteca Naţională de Programe, produse software, management de conţinut, societate informaţională, Oracle APEX, servicii Web.

Introducere: Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă în evoluţia civilizaţiei umane care implică crearea, distribuirea, integrarea şi utilizarea intensivă a informaţiei în toate sferele de activitate, cu impact economic şi social semnificativ.

Suportul tehnologic al noii societăţi informaţionale se constituie prin convergenţa a trei sectoare importante: tehnologia informaţiei, tehnologia comunicaţiilor şi producţia de conţinut digital. Această convergenţă a condus, în plan teoretic, la apariţia unei noi paradigme caracterizată prin trecerea de la interpretarea substanţială (mecanică) a informaţiei la cea non-substanţială (informatică). Ca urmare a acestei noi paradigme se observă o accelerare a inovării, o creştere a volumului de informaţii care circulă, se prelucrează şi stochează, precum şi o modificare a relaţiilor sociale, acestea devenind tot mai mult o reflecţie a noilor tehnologii. Explozia informaţională fără precedent indusă de aceste noi tehnologii în societatea actuală a stimulat apariţia de noi servicii şi a condus la o creştere a competitivităţii mediului de afaceri, deschizând astfel noi perspective pentru o mai bună organizare a mediului de lucru şi crearea de noi locuri de muncă.

În acest context, la nivel naţional, a fost elaborat un document strategic numit „Strategia Naţională de Cercetare – Dezvoltare şi Inovare (SNCDI 2014-2020)” având ca pilon principal strategia Europa 2020, în mod particular iniţiativa „O Uniune a inovării” şi principalul instrument de implementare – Orizont 2020 [1]. Acest document stabileşte direcţiile care pot susţine dezvoltarea de tehnologii şi soluţii inovatoare, ca parte a contribuţiei societăţii informaţionale la avansul societăţii româneşti pe ansamblul ei.

Sistemul Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP) reproiectat îşi propune adaptarea la cerinţele actuale ale noii societăţi informaţionale şi la direcţiile principale de acţiune ale SNCDI 2014-2020 privind conţinutul şi serviciile oferite, prin includerea unor categorii suplimentare de conţinut, prin simplificarea modalităţilor de acces la informaţii şi diseminarea acestora prin intermediul unor noi servicii electronice.

Concluzii: În urma analizei tendinţelor noii societăţi informaţionale, a direcţiilor trasate prin Strategia Naţională de Cercetare – Dezvoltare 2014-2020 şi a cerinţelor utilizatorilor colectate pe bază de chestionar a apărut necesitatea reproiectării sistemului BNP (Biblioteca Naţională de Programe), prin identificarea şi includerea unor categorii suplimentare de conţinut, simplificarea modalităţilor de acces la informaţii şi diseminarea acestora prin intermediul unor noi servicii electronice.

Vizualizează articolul complet

În acest articol sunt prezentate elemente de reproiectare a sistemului prototip BNP, respectiv a unor noi servicii electronice avansate de tipul evaluare, recomandare şi notificare produse software. Prin proiectarea acestor noi servicii, sistemul nou BNP oferă asistenţă potenţialilor beneficiari în vederea informării asupra evoluţiei şi calităţii produselor software, precum şi a identificării produselor software optime, în vederea unor decizii corecte referitoare la achiziţia / utilizarea acestora. Utilizatori potenţiali ai sistemului BNP sunt realizatori de produse software (companii private şi de stat), furnizori de produse software, dar şi utilizatori din diverse medii (instituţii din administraţia publică, mediul de afaceri, mediul academic
şi cercetători).

În reproiectarea sistemului BNP s-a avut în vedere utilizarea de tehnologii moderne precum Oracle Aplication Express (Oracle APEX) 5.0, găzduit în baza de date ORACLE 11g R2, împreună cu standardele HTML5 şi Web 2.0 şi de tehnologii Cloud pentru gestionarea unor volume mari de date, dar şi pentru implementarea unor instrumente colaborative şi de comunicaţie avansate.

BIBLIOGRAFIE

 1. GUVERNUL ROMÂNIEI: Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SNCDI 2014-2020). Monitorul Oficial nr. 785 din 28 octombrie 2014.
 2. BĂJENARU, L.; BALOG, A.; PAVEL, O.; MARINESCU, I. A.; TOMESCU, M.; SAVU, D.: Proiectarea, realizarea şi testarea aplicaţiei BNP modernizată realizată în cadrul proiectului. Proiect PN 09 23 05 08 EXTINS: Modernizarea sistemului Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP) prin aducerea unei contribuţii în domeniul managementului de conţinut digital – EXTINS, 2015.
 3. kappa.ro, http://www.kappa.ro/.
 4. eu, http://www.softmall.eu/.
 5. OSOR.eu, – Open Source Observatory and Repository for European public administrations. osor.eu.
 6. SourceForge.net, https://sourceforge.net/.
 7. BnF – Bibliothèque nationale de France. http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html.
 8. Dépôt légal – Dépôt légal des documents multimédias, logiciels et bases de données. http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal.html.
 9. ANDRO, M.; ASSELIN, M.; MAISONNEUVE, M.: Digital libraries: Comparison of 10 software, Library Collections, Acquisitions, and Technical Services, vol 36, nr. 3–4, pp. 79-83, ISSN 1464-9055, 2012, https://doi.org/10.1016/ j.lcats.2012.05.002.
 10. WEI, Z.:Research on the Application of Open Source Software in Digital Library, Procedia Engineering, vol. 15, pp. 1662-1667, ISSN 1877-7058, 2011, http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2011.08.310.
 11. XIE, I.; MATUSIAK, K.K.: Chapter 6 – Digital library management systems, In Discover Digital Libraries, Elsevier, Oxford, pp. 171-203, 2016, ISBN
  9780124171121, https://doi.org/10.1016/ B978-0-12-417112-1.00006-5.
 12. BĂJENARU, L.; MARINESCU, I. A.; TOMESCU, M.; SAVU, D.: Diversificarea conţinutului informaţional şi a serviciilor oferite de noul sistem al Bibliotecii Naţionale de Programe. Revista Română de Informatică şi Automatică (RRIA), vol. 26, nr. 3, pp. 5-16, ISSN: 1220-1758, 2016
 13. CASALE, G.; CHESTA, C.; DEUSSEN, P.; DI NITTO, E.; GOUVAS, P.; KOUSSOURIS, S.; STANKOVSKI, V.; SYMEONIDIS, A.; VLASSIOU, V.; ZAFEIROPOULOS, A.; ZHAO, Z.: Current and Future Challenges of Software Engineering for Services and Applications, Published by Elsevier B.V., Procedia Computer Science 97, 2016, pp. 34-42.
 14. Oracle® Application Express: Application Builder User’s Guide Release 5.0, E39147-04, August 2015, https://docs.oracle.com/cd/E59726_01/doc.50/e39147.pdf.
 15. GAULT, D.: Beginning Oracle Application Express 5, IOUG Press (Independent Oracle Users Group & Apress), 2015, ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-0466-5, www.allitebooks.com.
 16. SHARMA, A.; KUMAR, M.; AGARWAL, S.: A Complete Survey on Software Architectural Styles and Patterns, Published by Elsevier B.V., Procedia Computer Science 70, pp. 16-28, 2015.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.