Art. 06 – Vol.26 – Nr. 3 – 2016

ABORDAREA DOMENIULUI EHEALTH PRIVIND EVALUAREA SOLUŢIILOR DE EHEALTH

Maria Gheorghe-Moisii
moise@ici.ro

Eugenia Tîrziu
ginet@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Rezumat: Lucrarea prezintă o abordare generală a domeniului de eHealth, analiza SWOT în care sunt identificate punctele forte şi punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările. Sunt prezentate noţiuni generale referitoare la evaluarea şi calitatea soluţiilor de eHealth şi sunt descrişi indicatorii de rezultate. Evaluarea soluţiilor de eHealth reprezintă un criteriu de o importanţă majoră în deciderea succesului lor pe piaţa medicală şi în folosul semenilor.

Cuvinte cheie: eHealth, soluţii eHealth, evaluare eHealth.

Introducere

Soluţiile de eHealth modelează viitorul sistemului de sănătate din România. Reţeta electronică, telemedicina, portalurile de programări online, identificarea pacienţilor internaţi prin brăţara pe bază de coduri de bare – sunt doar câteva dintre funcţionalităţile pe care soluţiile de eHealth le aduc în spitalele şi centrele medicale din România.

Sistemul de sănătate din România va trebui să ţină pasul cu inovaţiile aduse în acest domeniu, pentru creşterea eficienţei sistemului in ansamblul său şi, în ultimă instanţă, pentru creşterea accesului la servicii de calitate şi reducerea inechităţilor din sănătate.

În concordanţă cu accepţiunea vast utilizată în lucrările în domeniu, soluţiile de eHealth sunt furnizate atât pentru ramura medicală, cât şi pentru utilizatorii independenţi de îngrijirea strictă sub observaţia medicului.

Vizualizează tot articolul

Concluzii

Succesul implementării soluţiilor eHealth este influenţat de o multitudine de factori materiali, dar şi psihologici, atât din partea pacienţilor, cât şi din partea cadrelor medicale ca utilizatori finali. Printre elementele principalele ce au un impact însemnat în adoptarea soluţiilor de servicii medicale electronice se numără uşurinţa în utilizare a soluţiei, cât de rapid poate învăţa un utilizator să o folosească, cât de utile sunt rezultatele generate în urma utilizării aplicaţiei, cât de uşor se poate greşi în aplicaţia respectivă în desfăşurarea diferitelor activităţi sau operaţiuni, cât de plăcută este activitatea de utilizare a soluţiei etc.

 

Toţi aceşti factori pot fi evaluaţi utilizând metode de investigare şi analiza ce au fost adaptate din instrumentele utilizate în analiza ratei de adopţie, utilizabilitate şi eficienţa a soluţiilor TIC clasice, atât aplicaţii, dispozitive şi sisteme de natura software cât şi hardware.

Conform http://ec.europa.eu [8], în urma realizării unor sondaje la nivel european pentru determinarea ratei de implementare a serviciilor eHealth, s-a demonstrat că în 2013, 60% dintre medicii generalişti au optat pentru astfel de servicii, acest procent fiind mai mare cu 50% faţă de anul 2007 [4].

BIBLIOGRAFIE

  1. Bennett, K.; Reynolds, J.; Christensen, H.; Griffiths, K. M.: e-Hub: an online self-help mental health service in the community. Medical Journal of Australia, 2010, 192 (11) : S48–S52.
  2. Øvretveit, J.: Evaluating health interventions. London, Open University Press, pp.158-180.
  3. Ianculescu M. şi Colectiv: TIC în sănătate: Analiza comparativă a soluţiilor de eHealth în statele membre şi modele de succes pe plan mondial. Contract: 142/ 10.07.2015, Etapa I – Identificarea iniţiativelor şi soluţiilor de eHealth dezvoltate la nivel naţional, european şi mondial  (2015).
  4. ISO/IEC 9126-1: 2001 Software Engineering – Product Quality – Part 1: Quality Model. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2001.
  5. ISO 9126-4 : 2001 Software Engineering – Software Product Quality. Part 4: Quality of use.
  6. ISO/DIS 9241-11:1994 Information Technology – Ergonomic Requirements for Office Work with Visual Display Terminal (VDTs) – Guidance on Usability.
  7. ISO HL7, 2012, www.hl7.org/about/index.cfm?ref=nav.
  8. *** http://ec.europa.eu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.