Art. 04 – Vol.26 – Nr. 3 – 2016

UTILIZAREA STATISTICII ÎN CARACTERIZAREA FENOMENULUI ECONOMIC

Electra Mitan
electra.mitan@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Rezumat: Articolul prezintă succint o caracterizare a fenomenului economic prin utilizarea statisticii în cercetarea de piaţă. Astfel, o parte este teoretică şi se insistă pe conţinut, arie de cercetare, metode de cercetare, tipologie, alegerea metodelor de analiză, metode de previziune. În a doua parte, se subliniază avantajele aduse domeniului de posibilitatea dezvoltării pe Internet a e-aplicaţiilor şi se prezintă serviciul e-marketing de cercetare a pieţei.

Cuvinte cheie: marketing, statistică, luarea deciziei, e-aplicaţii.

Introducere

Succesul în afaceri este condiţionat de cunoaşterea celor trei elemente de bază: mediul de afaceri, piaţa, clienţii. Cunoaşterea acestora se face prin studiul mai multor elemente: piaţa, clienţii, consumatorii, utilizatorii, concurenţa. Se pot face cercetări ale pieţei, prognoze şi se evaluează toţi factorii din punct de vedere obiectiv şi subiectiv, condiţiile şi împrejurările care exercită influenţă în evoluţia activităţii economice.

Mediul economic este suportul puterii de cumpărare a purtătorilor cererii (agenţi economici / cumpărători individuali). Elementele sale se pot concretiza prin diverşi indicatori cum ar fi: structura pe ramură a economiei, nivelul de dezvoltare per ansamblu şi pe ramură economică, structura cheltuielilor de consum, gradul de ocupare a forţei de muncă, regimul investiţiilor etc. Mediul economic al unei societăţi comerciale presupune existenţa a şase componente mari care influenţează activitatea acesteia: piaţa de aprovizionare, piaţa de desfacere, pieţele de capital, piaţa forţei de muncă, administraţia de stat: centrală şi locală. Mutaţiile acestor componente impun organizaţiei să întreprindă acţiuni de supravieţuire, adaptare şi progres. Feedback-ul provenit din mediu trebuie interpretat corect şi este urmat de măsuri de orientare pentru îmbunătăţirea rezultatelor în punctele strategice şi anume primele patru pieţe. Evoluţia mediului de afaceri a impus apariţia de instrumente noi care facilitează procesele de consultanţă şi de luare a deciziilor în vederea asistării şi orientării afacerilor în condiţii de criză, specifice perioadei actuale. Pentru fiecare relaţie societate comercială – componentă există modele generale, se operează cu intrări (materii prime, energie, resurse financiare, forţă de muncă, informaţii) care, în urma prelucrărilor, generează ieşiri (produse, servicii, lucrări, energie, informaţii). Informaţia este elementul cheie la nivelul intrărilor şi la nivelul ieşirilor şi, la final, după prelucrări, se obţin indicatorii de performanţă ai societăţii comerciale. Funcţiile unei societăţi comerciale sunt: comercială (aprovizionare şi desfacere – vânzări, marketing), financiar-contabilă, personal (resurse umane), cercetare-dezvoltare şi producţie (operaţional).

Vizualizează tot articolul

Concluzii

Pe Internet se pot dezvolta noi tipuri de aplicaţii. Domeniul e-business cu un ritm deosebit de dezvoltare, a evoluat de la afaceri simple, până la cele avansate cu procese decizionale automatizate care includ elemente de modelare. Utilizatorii pot folosi instrumente care îi asistă în afacerea pe care o dezvoltă, cu un avantaj net, munca este uşurată ca efort şi ca durată.

Marketing-ul este un concept modern concretizat într-un ansamblu coerent de activităţi practice programate şi organizate care presupun anticipare, identificare şi satisfacere, prin utilizarea metodelor şi tehnicilor ştiinţifice pentru satisfacerea cerinţelor efective şi potenţiale ale consumatorilor / utilizatorilor la un maximum de eficienţă, pentru orientarea fluxului de bunuri / servicii / lucrări de la producători la purtătorii cererii, fie ei destinatari finali sau intermediari.

Acest domeniu nu a rămas indiferent la noile tendinţe; automatizarea are rol determinant în eficientizarea sarcinilor zilnice care pot deveni săptămânale/lunare. Printre beneficii se pot aminti: măsurarea investițiilor pentru campaniile de marketing, analiza performanţei acestora, segmentare complexă, îmbunătăţirea relaţiei de lucru (bazată pe comunicare) cu departamentul vânzări; promovarea unei bune înţelegeri a funcţiei de marketing cu tot ce necesită ea pentru generarea de vânzări.

Implementarea unui serviciu de marketing poate contribui la o creştere a veniturilor, dar ea trebuie însoţită de o implementare şi o utilizare adecvată pentru ca în final beneficiile pe care le aduce să fie într-adevăr semnificative. Sursele statistice constituie cea mai importantă modalitate de obţinere a informaţiilor de către orice organizaţie specializată pe servicii de marketing; însă nu trebuie uitate cheltuielile presupuse de realizarea acestui lucru. În plus, având în vedere actualitatea şi profunzimea informaţiilor respective, subiectul poate fi cu siguranţă punct de plecare pentru orice proiect.

BIBLIOGRAFIE

  1. ANDRAŞIU, M., BACIU, M.; PASCU, A.; PUSCAŞ, E.; TAŞNADI, Al.: Metode de decizii multicriteriale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1986.
  2. Căţoiu, I.; Bălan, C.; Onete, B.; Popescu, I. C.; Vegheş, C.: Cercetări de marketing. Probleme şi studii de caz. Ed. Uranus, Bucureşti, 1997.
  3. Datculescu, P.: Cercetarea de marketing. Ed. Brandbuilders Grup, Bucureşti, 2006.
  4. HOLLENSEN, S.: Global Marketing, A Decision-Oriented Approach. Eds.Prentice Hall, ISBN13:9780273706786, ISBN10: 0273706780, 2007.
  5. KOTLER, P., K.L. KELLER: Managementul marketingului, Ed. Teora, ISBN10: 1-59496-084-4, ISBN: 978-1-59496-084-0, 2008.
  6. NICOLESCU, O.: Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Editura Economică, Bucureşti. 2001.
  7. RUDL, C.: Internet Marketing Course, ISBN 1-929449-00-3, The Internet Marketing Center, #1030 – 1188 W. Georgia, Vancouver, BC V6E 4A2, 2005.
  8. SHAO, J.: Mathematical Statistics. Springer, New York, 2003.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.